Onderzoeksresultaten korhoen als opstap voor advies

Na twee jaar onderzoek en twee bijplaatsingen, in 2012 en 2013, kan de vinger worden gelegd op de oorzaak van de dramatische achteruitgang van de Sallandse korhoenders. Op 1 november zijn de onderzoeksresultaten besproken tijdens het korhoensymposium in het Buitencentrum de Sallandse Heuvelrug.

Een internationaal gremium van onderzoekers, wetenschappers en natuurbeheerders zijn met elkaar in gesprek gegaan over de conclusies en consequenties. Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer nemen dit alles mee in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Provincie Overijssel. De natuurorganisaties maken hun advies eind volgende week bekend.

Onderzoek en advies
De vijf onderzoeken naar de achteruitgang van het korhoen zijn afgerond. Onafhankelijke experts zijn geconsulteerd voor eenduidige conclusies. Hierdoor kunnen nu enkele aannames worden uitgesloten en andere bevestigd. Alle uitkomsten, conclusies en adviezen worden meegenomen in het advies dat de natuurbeheerders uitbrengen aan de overheden, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Zodra het advies aan de overheden wordt overgedragen, wordt dit samen met de onderzoeksresultaten op deze site gepubliceerd. Dit zal naar verwachting eind volgende week zijn.