Tweede Kamer verzacht de pijn bezuinigingen natuureducatie

Nationale Parken en IVN verheugd met aangenomen moties
Vanaf 2015 stopt afbouw educatie en voorlichting

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid van stemmen een verdere voorgenomen korting op educatie en communicatie in de Nationale Parken voorkomen. Met de aangenomen PvdA-CDA motie kunnen tienduizenden kinderen, jongeren, toeristen en bezoekers gebruik blijven maken van de programma’s die voor hen gemaakt en uitgevoerd worden. Dat is goed nieuws.
Ook werd een motie van D66-PvdA aangenomen die erop is gericht om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van Nationale Parken te vergroten, bedrijven meer te betrekken en natuurkwaliteit te borgen. De korting van 33 procent in 2014 blijft wel gehandhaafd.

Jarenlange kennis en ervaring
De twintig Nationale Parken van Nederland, van Schiermonnikoog, Drentsche Aa tot de Oosterschelde, vormen een staalkaart van de meest bijzondere en waardevolle Nederlandse natuur. Al meer dan twintig jaar wordt de educatie en communicatie ten behoeve van de Nationale Parken gefinancierd door het Rijk. Middels educatie en communicatie worden grote groepen kinderen, jongeren en volwassenen betrokken bij de mooiste natuur van Nederland. Educatie zorgt voor meer draagvlak voor natuurbeleid en betrokkenheid van mensen bij natuur. IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, voert de educatie en communicatie uit voor de Nationale Parken in nauwe samenwerking met de terreineigenaren zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de12Landschappen, Waterschappen, Rijkswaterstaat, provincie of particuliere grondeigenaren.

Internationaal onbegrip
Vanuit Europa wordt met veel bewondering gekeken naar de kwaliteit van de natuureducatie in de Nationale Parken in Nederland. Er was internationaal dan ook veel onbegrip voor de afbouw van deze programma’s en de decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken naar Provincies. Gelukkig is vrijwel de gehele Tweede kamer het erover eens dat wat er de afgelopen jaren is opgebouwd niet zomaar teniet gedaan mag worden en zal de voorgenomen bezuiniging op natuureducatie in 2015 ongedaan gemaakt worden. Goed nieuws, maar toch een donker randje: de bezuiniging van een half miljoen euro (33%) in 2014 wordt wel doorgevoerd.

Sterk merk
Verheugend is tevens de aangenomen motie die het belang van de Nationale Parken nog eens onderstreept. De motie richt zicht op het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de parken en het bevorderen van de Nationale Parken als sterk merk. De Nationale Parken combineren bijzondere natuurkwaliteiten met een hoge maatschappelijke waarde vanwege hun aantrekkingskracht op bezoekers uit binnen- én buitenland.

Resultaten van het educatieprogramma
 Meer dan 1000 recreatieondernemers opgeleid als ‘Gastheer van het Nationaal Park’.
 De inzet van bijna 2000 betrokken parkvrijwilligers. Hierdoor kunnen veel activiteiten worden georganiseerd voor relatief lage kosten.
 Jaarlijks wordt in de Parken aan zo’n 30.000 jongeren intensieve natuurbeleving aangeboden.
 Circa 200.000 omwonenden worden jaarlijks bereikt met informatieavonden, cursussen en campagnes. Dit draagt bij aan lokale trots en gevoeld eigenaarschap.
 Jaarlijks worden circa 2.500.000 recreanten bereikt via websites, nieuwsbrieven, spe