De organisatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Een Nationaal Park
Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is in oktober 2004 ingsteld. Aan de instelling ging een periode van voorbereidingen vooraf.  Het gebied van ongeveer 35 vierkante kilometer is in eigendom van en in beheer bij Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en enkele particuliere eigenaren. Samen met alle bij het gebied betrokkenen wordt aan het beheer en de inrichting gewerkt. Het IVN zorgt net als in de andere nationale parken in Nederland voor de coordinatie en uitvoering van een groot deel van de communicatie en educatie voor en over het nationaal park.  

Waarom nationale parken
De overheid wil waardevolle landschappen en bijzondere levensgemeenschappen van plant en dier voor volgende generaties veiligstellen en daarbij iedereen gelegenheid bieden van de aanwezige waarden kennis te nemen en te genieten. Die waarden omvatten het geheel van landschap, natuur en cultuurhistorie. De nationale parken zijn  belangrijke schakels tussen leefgebieden van kenmerkende planten en dieren. Bijvoorbeeld die van natte en droge heiden, van bossen en stroomdalen, van kwelders en duinen, van moeras- en watergebieden. De nationale parken in Nederland zijjn weer onderdeel van het Europese netwerk van nationale parken aangelsoten bij Europarcs.  

Nationale parken in Nederland
In Nederland zijn 20 nationale parken. Via de koepelsite van de nationale parken in Nederland vindt u ze allemaal.