Schaapskudde in het nationaal park

Plukken wol aan takken van struiken, her en der schapenkeutels en blatende schapen. Zaken die de bezoeker deze winter zomaar eens kan tegenkomen op de Sallandse Heuvelrug. Van 1 december tot 31 maart graast een schaapskudde hier op de heidevelden.

Schaapskudde met herder André
De begrazing is onderdeel van het heidebeheer op de Sallandse Heuvelrug. Een kudde van ongeveer 350 Drentse Heideschapen is gehuisvest in schaapskooi Twilhaar. Ze zal gebruik maken van de omliggende grasvelden en dagelijks naar de heide trekken om daar te grazen.