GS Overijssel: Nationale parken Overijssel meer focussen op toerisme, recreatie en ondernemerschap

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn van mening dat de Overijsselse nationale parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug zich meer dan de huidige parken zullen moeten focussen op toerisme, recreatie en ondernemerschap.

Het rijk beperkt zich sinds 2011 met betrekking tot de nationale parken tot zijn internationale verplichting: aanwijzen en borgen van het predicaat 'Nationaal Park'. Het neemt geen verantwoordelijkheid meer voor taken, organisatie en bekostiging van de parken.

Gedeputeerde Staten gaan voor de beide Overijsselse parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug samen met de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een proces in, dat moet leiden tot omvorming van de bestaande parken naar 'parken nieuwe stijl' met ingang van 2015. Die zullen zich meer dan de huidige parken focussen op toerisme, recreatie en ondernemerschap. Per park zal een bedrijfsplan worden opgesteld waarin ambitie, organisatie en middelen in overeenstemming worden gebracht.

Gedeputeerde Staten streven ernaar medio 2014 een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen.