Pilots met duurzaamheidsnetwerken bij Nationale Parken

De 18 Nationale Parken in Nederland krijgen elk een duurzaamheidsnetwerk. Deze netwerken organiseren activiteiten die passen bij de karakteristieken én de maatschappelijke energie van elk Nationaal Park. Dit is de ambitie van IVN. Zeven pilots moeten uitwijzen wat deze netwerken kunnen opleveren. DuurzaamDoor ondersteunt de pilots.

In de pilots ontwikkelen ondernemers, overheden, onderzoekers, onderwijs en lokale en regionale organisaties samen nieuwe businessmodellen voor duurzaamheidsactiviteiten.

Ideeën voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Voor de pilot van het Nationaal Park Sallandse De Heuvelrug ontwikkelde en begeleidde DuurzaamDoor een  werkatelier op 17 maart in Nijverdal. Centraal stond de  vraag ‘Hoe boeken we winst met gezondheid in Nationaal Park Sallandse  Heuvelrug?’ Dubbele winst, namelijk een solide financiële basis én een betere volksgezondheid dankzij duurzaamheidsactiviteiten.

Recreatieondernemers, ambtenaren van de provincie en gemeenten, vertegenwoordigers van groene organisaties en gezondheidsorganisaties (GGD) formuleerden tal van ideeën, zoals:

    * arrangementen voor specifieke gezondheidsvraagstukken, denk aan re-integratie, obesitas en psychische problematieken, met bijbehorende  nieuwe stakeholders
    * arrangementen rond gezonde voeding met als bron het Nationaal Park zelf (bessen, noten, kruiden)
    * partnerschappen met bijvoorbeeld Hartstichting,  zorgverzekeraars en regionale ziekenhuizen
    * een internationaal congres over groen en gezond

Volgende stap

Duidelijk is dat er zowel ‘laaghangend fruit’ is (snel te realiseren nieuwe samenwerkingen) als complexere ideeën die meer voorbereiding vragen. Een kleine regiegroep van IVN en provincie Overijssel verzorgt de terugkoppeling en doet een voorstel voor de volgende stap.
Overige pilots Nationale Parken

De komende maanden volgen ook werkateliers voor de overige pilots. DuurzaamDoor begeleidt de pilots niet alleen, maar zorgt via intervisie voor de leerervaringen die  daarin worden opgedaan.

Meer informatie: Tarsy Lössbroek en René Bruijns