Nieuwsbrief maart 2014

  • Posted on: 27 March 2014
  • By: shr

Luister naar het geluid van de Nederlandse natuur!
Op zondag 25 mei is er een speciale open dag in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Beleef het park met ‘muzikale activiteiten’ zoals optredens van muziekanten en koren en doe mee met een muziek workshop in de natuur. Twee locaties: Buitencentrum Staatsbosbeheer en de Holterberg.
Lees meer>>>
Dit jaar viert IVN Hellendoorn-Nijverdal feest! Ze bestaan namelijk 40 jaar en dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op tweede paasdag openen zij het jubileumjaar met een leuke Kijk-, Speel- en Doedag voor jong en oud. Actief IVN-lid Carin Brinker vertelt wat er dit jaar allemaal te doen is.
Lees meer>>>
Pilots met duurzaamheidsnetwerken bij Nationale Parken
Deze netwerken organiseren activiteiten die passen bij de karakteristieken én de maatschappelijke energie van elk Nationaal Park. Dit is de ambitie van IVN. Zeven pilots moeten uitwijzen wat deze netwerken kunnen opleveren. DuurzaamDoor ondersteunt de pilots. Op 17 maart werd een zogenaamde werkplaats georganiseerd rond het thema 'Natuur en Gezondheid'.
Lees meer>>>
Gastherenbijeenkomst
De gastheren van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug werden op 17 februari bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het transitieproces van de nationale parken in Overijssel. Vervolgens ging het gezelschap een kijkje nemen bij het landinrichtingsproject Zunasche heide. Dit gebied is inmiddels voor een groot deel aangelegd en vormt een prachtige overgang tussen de heuvelrug en het omliggende cultuurlandschap.
Vrijwilligersavond Sallandse Heuvelrug
Op 26 maart kwamen 45 vrijwilligers van de Sallandse Heuvelrug bijeen. Er werd buiten gestart bij het landinrichtingsproject Zunasche heide dat een mooie geleidelijke overgang aan het worden is tussen De Sallandse Heuvelrug en het omliggende cultuurlandschap. De relatie met het korhoen werd hiermee ook gelegd. Verder werden de aanweizgigen bj gepraat over de advies aan de Minister met betrekking tot het korhoen en het 'transitieproces nationale parken nieuwe stijl...'
De Heideslak rijdt weer!
Al enige jaren kunt u tussen het Buitencentrum van Staatsbosbeheer en het uitzichtpunt op de Noetselerberg een bijzonder soort vervoersmiddel tegenkomen. De Heideslak is een electrokar die is ingericht om zeven mensen mee te nemen. De winterstop is voorbij, de accu weer volledig opgeladen en vanaf 1 april neemt de Heideslak u weer graag mee! Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en de groep vrijwilligers hebben samen dit project mogelijk gemaakt.
Lees meer>>>
De Activiteitenkalender 2014 is uit!
De Activiteitenkalender 2014 is inmiddels in een oplage van 20.000 gereed. 16.000 exemplaren zijn huis-aan-huis verspreid. Ook kunt u een exemplaar afhalen bij de informatiepunten zoals het Buitencentrum, Natuurdiorama Holterberg, informatieschuur De Pas en de Toeristische informatiepunten. Ook dit jaar is de kalender uitgebracht dankzij de advertenties van ruim 60 bedrijven in de regio.
De activiteiten staan ook vermeld op de website>>>
Met IVN kijken naar de baltsende korhoenders
Vanaf zaterdag 5 april staan leden van de vogelwerkgroep van IVN-Hellendoorn-NIjverdal weer op de Toeristenweg om belangstellenden van alles over het korhoen en andere heidesoorten te vertellen en vooral ook te laten zien! Tijd: van 7 tot 9 uur. Parkeren bij Hotel Dalzicht daarna ongeveer 3 kilometer wandelen of fietsen over de Toeristenweg in de richting van Holten. Deze activiteit duurt tot en met zaterdag 11 mei. Deelname is gratis.