Documenten

Stimuleringsagenda Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2016

Perspectieven voor Nationale Parken (981 Kb)
Rapportage over de organisatie, werkwijze en het functioneren van Overlegorganen van Nationale Parken

Strategisch communicatieplan 2009 2013 (1736 Kb) Dit Meerjarencommunicatieplan beschrijft waar de communicatieactiviteiten van het nationaal park gedurende vier jaar op gericht zullen zijn. Het geeft het aan welke zaken prioriteit krijgen en waarop de beschikbare tijd en middelen vooral zullen worden ingezet, naast de uitvoering van een aantal basisactiviteiten.

Nieuwsbrief december 2010 (1998 Kb) De tweede nieuwsbrief van 2010 van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is dikker dan ooit! Het twaalf pagina's dikke nummer neemt de lezer mee terug in de tijd. Verder komen verschillende nauw bij het nationaal park betrokken aan het woord, onder wie Wethouder Beintema die vanuit zijn werkkamer het gebied kan overzien.

Fotojaarverslag communicatie en educatie 2015

Fotojaarverslag communicatie en educatie 2014

Fotojaarverslag communicatie en educatie 2013

Fotojaarverslag communicatie en educatie 2012 (7mb)

Fotojaarverslag communicatie en educatie 2011 (4,5 mb)

Fotojaarverslag communicatie en educatie 2010 (3 mb)

Rapport visitatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug (pdf 1.3 Mb)
Op verzoek van het Gebruikersplatform van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug heeft het Kenniscentrum Groen en Handicap een scan uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het gebied belemmeringen oplevert voor mensen met een lichamelijke beperking.