Eén natuurzorgsysteem voor evenementen

 vanaf 2015
Zoals bekend worden op de Sallandse Heuvelrug vele evenementen georganiseerd waarvoor toestemming nodig is van de eigenaren, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Voor die beoordeling is nu een universeel aanvraagformulier beschikbaar, op maat gemaakt voor dit gebied. De aanvrager doorloopt vragen die gericht zijn op het voorkomen van schade en overlast voor de natuur en de omgeving, gaat in op aansprakelijkheid en veiligheid, geeft inzicht in de eisen die de natuurwetgeving stelt en vraagt voor het gebruik van dit natuurgebied een geringe financiële vergoeding per deelnemer (de opbrengsten worden weer terug geïnvesteerd in het gebied).

Natuurvriendelijk organiseren van evenementen
Het systeem is ingericht op het natuurvriendelijk (blijven) organiseren van evenementen, er ontstaat meer eenduidigheid, de kans op toestemming wordt vergroot (-er is immers ruim aandacht voor het voorkomen van schade of overlast-) en er komt meer uniformiteit (-welke condities en richtlijnen gelden er-).
S(up)port for Nature is een vrijwillig natuurzorgsysteem voor terreinbeheerders en organisatoren van sportevenement in bos- en natuurterreinen. Het is gericht op evenementen die geen schade en overlast veroorzaken.

Vrijwillig
Een terreinbeheerder kan vragen om S(up)ort for Nature te gebruiken maar organisatoren kunnen het ook vrijwillig toepassen om de kans op toestemming van de terreinbeheerder te vergroten. Het toepassen van S(up)port for Nature is geen garantie voor toestemming!Uiteraard kan S(up)port for Nature ook gebruikt worden om een evenement op een positieve manier te onderscheiden.

Aanvraagformulier
Om een evenement te organiseren onder S(up)port for Nature moet het aanvraagformulier worden ingevuld en opgestuurd aan de terreinbeheerder van het gebied waar het evenement gehouden zal worden. Het aanvraagformulier is opgebouwd uit een aantal vragen die beantwoord moet worden. Er worden handreikingen gegeven voor het beantwoorden van deze vragen in de vorm van tips en er zijn minimumvereisten gesteld waar aan voldaan moet worden voordat een evenement zich een S(up)port for Nature evenement mag noemen.
Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden>>>
(printen en invullen. Aan een invulformulier dat op de pc kan worden ingevuld wordt nog gewerkt)

Een flyer over het S(up)ort for Nature is te downloaden>>>