Lancering ”bankenbrigade” voor Sallandse Heuvelrug en Reggedal

Een enthousiaste groep vrijwilligers gaat zich ontfermen over rustbanken in en rond de Sallandse Heuvelrug. De vrijwilligers zijn oud-wethouders uit Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden en de initiatiefnemer Hans van Overbeeke, oud burgemeester van hellendoorn.
Doel van de bankenbrigade is om in en rond de Sallandse Heuvelrug tot aan de Regge  banken te renoveren, te vervangen, te plaatsen of vernieuwen. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de fiets- en wandelroutes flink vergroot.

Subsidie provincie Overijssel
Een grote subsidieaanvraag Vrijetijdseconomie, ingediend door de Marketingorganisaties en routebureaus, is onderweg naar Gedeputeerde Staten .  Deze aanvraag richt zich op het programma kwaliteitsverbetering toeristische routenetwerken en recreatieve voorzieningen.


Daarin zit ook het project ‘Bankenbrigade Sallandse Heuvelrug’ opgezet binnen het samenwerkingsverband Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Samen met de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden én Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is een plan opgesteld voor het renoveren, vervangen en bij te plaatsen banken. Voor de uitvoering ervan zal de bankenbrigade zorg dragen evenals voor het verdere beheer en onderhoud van de banken. UIt naam van de Rabobank Rijssen ontving initiatiefnemer Van Overbeeke uit handen van Theo Rietkrk een cheque voor de aanschaf van een nieuw bankje.

Banken helpen hulpverleningsdiensten
In samenspraak met de hulpverleningsdiensten zullen diverse banken worden voorzien van een bij de meldkamer bekend nummer, zodat ze tevens dienst gaan doen als herkenningsbaken voor nooddiensten binnen dit grote bos/heidegebied. Dit sluit aan bij een initiatief van het Rode Kruis, afd. Hellendoorn-Nijverdal, die een project waren gestart om in overleg met o.a. de hulpverleningsdiensten op de meest risicovolle delen van de Sallandse Heuvelrug markeringspunten voor de hulpverlening aan te brengen.   Op risicoplaatsen waar geen bank is of komt zal het Rode Kruis zoveel mogelijk zorgdragen voor een andere genummerde voorziening

Op vrijdag 10 oktober heeft scheidend gedeputeerde Theo Rietkerk dit project ‘Bankenbrigade Sallandse Heuvelrug’ officieel geopend. Het was tevens zijn laatste handeling als gedeputeerde met de portefeuille Toerisme en Recreatie.