Oprichting Stichting Sámen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Donderdag  30 oktober j.l. is bij notariskantoor Snijders in Hellendoorn de akte gepasseerd, waarbij de Stichting “Sámen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug” is opgericht.  Een echte mijlpaal!  De Stichting draagt er zorg voor dat gelden die zij ontvangt rechtstreeks ten goede komen aan het Nationale Park De Sallandse Heuvelrug. 

De gelden zullen onder andere komen uit het nieuwe natuurzorgsysteem ‘S(up)port for Nature’ dat v.a. 2015 gaat gelden op de Sallandse Heuvelrug. Kortweg is dit een systeem waarbij aan deelnemers van georganiseerde evenementen die in-  of rond dit bijzondere natuurgebied plaatsvinden, een geringe bijdrage zal worden gevraagd. Deze opbrengsten zullen door de organisatoren worden overgeboekt naar de rekening van de Stichting. Meer informatie over ‘S(up)port for nature vindt u op deze website>>>.
De Stichting bestaat uit drie onbezoldigde bestuurders. Vanwege de bijzondere maatschappelijke doelstelling die de Stichting nastreeft was notaris Snijders (met vestigingen in Nijverdal en Hellendoorn) graag bereid zijn diensten tot oprichting van de Stichting gratis te verstrekken. Het bestuur is de hr. Snijders hier zeer erkentelijk voor!  Dank hiervoor, de Stichting zal haar taak met veel enthousiasme gaan oppakken!

Namen de Stichting,
Kees Oomen, voorzitter.

Met dank aan:
Snijders Netwerk Notarissenwww.snijdersnetwerknotarissen.nl