Eerste stap Milieueffectrapportage (MER)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage 
Voor de Sallandse Heuvelrug moet een MER worden uitgevoerd vanwege het afgraven van grond ten zuiden van de Zunasche Heide. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden.

Nederlands

Goed bezochte ondernemerssafari Sallandse Heuvelrug / Reggedal

Op 2 november is de jaarlijkse ondernemerssafari op de Sallandse Heuvelrug gehouden. Het betreft een bijeenkomst waar ondernemers uit het gebied elkaar ontmoeten tijdens een gevarieerd dagprogramma. Deze keer was het thema: ‘Het verhaal van…’ het uitgangspunt. De ondernemerssafari werd georganiseerd door het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, Toerisme Rijssen-Holten en Toeritisch bureau Hellendoon, in samenwerking met Marketing Salland.

Nederlands

Gruwelijk eng of buitengewoon bijzonder?

Kinderboekenweek bij Staatsbosbeheer in het BuitenCentrum De Sallandse heuvelrug.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben bijna 250 kinderen van de basisscholen uit de gemeente Hellendoorn meegedaan aan het programma ‘gruwelijk eng’ aangeboden door IVN/CNME en Staatsbosbeheer.  Mede dankzij een bijdrage van de ‘Stichting samen voor de Sallandse heuvelrug’, de Zinin bibliotheek en de vele vrijwilligers hebben de kinderen een buitengewoon bijzondere ochtend in de natuur gehad.

Nederlands

Junior Rangers van start!

Op zaterdag 23 september was het zo ver: een kersverse groep Junior Rangers van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug! Het betreft de zevende groep in Nederland in een nationaal park. Junior Rangers zijn jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die het leuk vinden om geregeld met elkaar op pad te gaan in het natuurgebied waar ze dichtbij wonen. Ze helpen mee met onderhoud van het gebied, gaan met de boswachter op pad of helpen bijvoorbeeld met tellingen van roofvogels, vlinders of muizen.

Nederlands

Kapwerkzaamheden Sallandse Heuvelrug uitgesteld tot in 2018

De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan de komende jaren in opdracht van provincie Overijssel aan de slag met het herstel en de uitbreiding van heide in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Tijdens de informatiebijeenkomsten in april 2017 is aangegeven dat de uitvoering in het najaar van 2017 van start gaat. Echter blijkt dat er meer tijd nodig is voor een zorgvuldige voorbereiding.

Nederlands

Speelbos Sallandse Heuvelrug krijgt nieuwe hangbrug

Kinderen kunnen vanaf vrijdag 28 juli de nieuwe hangbrug gebruiken in het speelbos op de Sallandse Heuvelrug. De oude versleten hangbrug was niet veilig meer. Met een crowdfundingactie van het Buitenfonds is het geld voor een nieuwe hangbrug bijeengebracht. De kinderen kunnen nu weer veilig het water over. Op vrijdag 28 juli wordt een cheque van 14.057,80 euro overhandigd aan de boswachters van Staatsbosbeheer. Met dit geld is de oude hangbrug vervangen.

Nederlands

In gesprek over maatregelen Sallandse Heuvelrug

Met een groep van 12 betrokken omwonenden en andere geïnteresseerden gingen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zaterdag 3 juni in gesprek over de gevolgen van de maatregelen op de Sallandse Heuvelrug op het westelijke deel van het gebied. De natuurorganisaties gaan hier de komende jaren een groot deel van het bos verwijderen om heide te herstellen en te verbinden met het omringende landschap. Daarom kijken ze graag samen met belanghebbenden naar wat dit betekent voor hen en hoe bepaalde onderdelen ingericht gaan worden.

Nederlands

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug zoekt schoolgidsen

Schoolgidsen laten kinderen de natuur ‘beleven’

In Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug kunnen alle groepen van basisscholen terecht voor een mooie buitenles. IVN heeft aan aantal programma’s ontwikkeld, zoals ‘Speuren naar Palthe’, ‘Speurders van Twilhaar’, ‘Joep de Eekhoorn’ en ‘Woordvoerders van de natuur’. De programma’s worden verzorgd door vrijwillige schoolgidsen die daarvoor een speciale training hebben gevold. IVN is op zoek naar mensen die de groep schoolgidsen komen versterken.

Nederlands

Pagina's