Voortgang herstel en uitbreiding heide Sallandse Heuvelrug

Begin april waren er meerdere informatiebijeenkomsten om u te informeren over de herstelmaatregelen op de Sallandse Heuvelrug waar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Overijssel de komende jaren samen mee aan de slag gaan. Ook zijn gesprekken en informatiewandelingen georganiseerd om belanghebbenden verder te informeren. Er is grote betrokkenheid bij het gebied en daarmee ook bij de maatregelen die nodig zijn voor het herstel van het gebied. En die zijn op een aantal plekken in het gebied ingrijpend.

Nederlands

Informatiewandeling heideherstel 20 mei

Op zaterdag 20 mei organiseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een informatiewandeling over het heideherstel op de Sallandse Heuvelrug.
De komende jaren gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan de slag met het herstel en uitbreiding van de heide op de Sallandse Heuvelrug.
U bent van harte welkom om mee te gaan. We starten om 10.00 uur en zijn naar verwachting rond 12.30 uur terug. Een deel zullen we op de fiets afleggen.

Nederlands

Nationale Parken, nu of nooit!

Om tijdens de nieuwe kabinetsformatie aandacht te vragen voor de Nationale Parken is de afgelopen periode hard gewerkt aan het opstellen van een memorandum Nationale Parken. Het memorandum is ondertekend door een groot aantal maatschappelijke partijen en is aangeboden aan de informateur mevrouw Schippers en aan de fractievoorzitters. Het doel is om de Nationale Parken en de beweging die in de afgelopen periode op gang is gekomen ook de komende regeringsperiode op de politieke agenda te houden.

Nederlands

Werk in uitvoering Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Natuurorganisaties en provincie in gesprek met buurtbewoners

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. Om bezoekers, omwonenden en andere betrokkenen te informeren, organiseren de samenwerkende partijen vier informatiebijeenkomsten.

Nederlands

Verbouwing De Pas

De Pas bij Haarle is na een gorndige verbouwing een sfeervol ontvangst- en bezoekpunt van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.
Natuurmonumenten gaat op de plek rondom De Pas nauw samenwerken met Zorgboerderij De Schurinkhoeve

Sfeervol en bruisend Sallands erf

Nederlands

Pagina's