Informatiewandeling heideherstel 20 mei

Op zaterdag 20 mei organiseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een informatiewandeling over het heideherstel op de Sallandse Heuvelrug.
De komende jaren gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan de slag met het herstel en uitbreiding van de heide op de Sallandse Heuvelrug.
U bent van harte welkom om mee te gaan. We starten om 10.00 uur en zijn naar verwachting rond 12.30 uur terug. Een deel zullen we op de fiets afleggen.

Nederlands

Nationale Parken, nu of nooit!

Om tijdens de nieuwe kabinetsformatie aandacht te vragen voor de Nationale Parken is de afgelopen periode hard gewerkt aan het opstellen van een memorandum Nationale Parken. Het memorandum is ondertekend door een groot aantal maatschappelijke partijen en is aangeboden aan de informateur mevrouw Schippers en aan de fractievoorzitters. Het doel is om de Nationale Parken en de beweging die in de afgelopen periode op gang is gekomen ook de komende regeringsperiode op de politieke agenda te houden.

Nederlands

De veranderingen op de Sallandse Heuvelrug in beeld

De komende jaren voeren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verschillende maatregelen uit om de heide te versterken en uit te breiden. Een pallet aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt.


3D viewer

Nederlands

Helpen om de 'Barg' nog mooier te maken!

In de afgelopen twee jaar hebben deelnemers aan evenementen, door middel van Support for Nature (SfN) bijgedragen aan inkomsten van de Stichting Sámen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.  De stichting gaat deze inkomsten weer goed en in z’n geheel besteden aan natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug.

Nederlands

Werk in uitvoering Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Natuurorganisaties en provincie in gesprek met buurtbewoners

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. Om bezoekers, omwonenden en andere betrokkenen te informeren, organiseren de samenwerkende partijen vier informatiebijeenkomsten.

Nederlands

Wil jij een echte 'Junior Ranger' worden?

GEZOCHT!
Wil jij een echte 'Ranger' worden? Kom kennismaken op 20 mei

Nederlands

Tentoonstelling “Reecapriolen” Natuurmuseum Holterberg

Tijs Stegeman, leerling van groep zes van basisschool De Haarschool uit Holten heeft woensdag 21 december in Natuurmuseum Holterberg de tentoonstelling Reecapriolen officieel geopend. Het is een verrassend interactieve tentoonstelling, die in samenwerking met Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is gerealiseerd. Heel bijzonder is de reeënfiets. Door super hard te trappen komt het dier tevoorschijn. Tijs kreeg dit kunststukje voor elkaar en verrichte daarmee onder groot applaus de opening. Daarna ging de klas op onderzoek in het museum en de tentoonstelling.

Nederlands

Verbouwing De Pas

De Pas bij Haarle is na een gorndige verbouwing een sfeervol ontvangst- en bezoekpunt van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.
Natuurmonumenten gaat op de plek rondom De Pas nauw samenwerken met Zorgboerderij De Schurinkhoeve

Sfeervol en bruisend Sallands erf

Nederlands

Stamppotwandeling bij Natuurmuseum Holterberg

Eindig het oude jaar met een stevige winterwandeling en een niet minder stevige stamppot. Dat goede voornemen kan waar gemaakt worden op woensdag 28 december op de Holterberg. Het speciale winterarrangement begint met een bezoek aan Natuurmuseum Holterberg, waarna de gidsen en verhalenvertellers van het museum u meenemen naar de meest geheime plekjes van de Sallandse Heuvelrug tijdens een anderhalf uur durende winterwandeling. Bossen, heidevelden, panorama’s en oude verhalen in de heksenkuil.

Nederlands

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening PAS

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en de provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Nederlands

Pagina's