Haarle in oorlogstijd

 ...gezien door de ogen van een puber....

Dat is de titel van een boek dat in Haarle is gepresenteerd op vrijdag 29 november.

Nederlands

GS Overijssel: Nationale parken Overijssel meer focussen op toerisme, recreatie en ondernemerschap

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn van mening dat de Overijsselse nationale parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug zich meer dan de huidige parken zullen moeten focussen op toerisme, recreatie en ondernemerschap.

Het rijk beperkt zich sinds 2011 met betrekking tot de nationale parken tot zijn internationale verplichting: aanwijzen en borgen van het predicaat 'Nationaal Park'. Het neemt geen verantwoordelijkheid meer voor taken, organisatie en bekostiging van de parken.

Nederlands

Schaapskudde in het nationaal park

Plukken wol aan takken van struiken, her en der schapenkeutels en blatende schapen. Zaken die de bezoeker deze winter zomaar eens kan tegenkomen op de Sallandse Heuvelrug. Van 1 december tot 31 maart graast een schaapskudde hier op de heidevelden.

Nederlands

Gebleste bomen op de Holterberg

Staatsbosbeheer voert komende winter de gebruikelijke houtoogst uit op de Sallandse Heuvelrug. De bomen die geoogst gaan worden, zijn zorgvuldig geselecteerd en geblest.

Nederlands

Tweede Kamer verzacht de pijn bezuinigingen natuureducatie

Nationale Parken en IVN verheugd met aangenomen moties
Vanaf 2015 stopt afbouw educatie en voorlichting

Nederlands

Verdwijnen wilde korhoen lijkt onafwendbaar wegens slechte kwaliteit leefgebied

De kwaliteit van het leefgebied van het korhoen op de Sallandse Heuvelrug staat zwaar onder druk. Dat blijkt uit onderzoek naar de achteruitgang van het korhoen, icoon van het Nederlandse boerenland.

Nederlands

Expositie Han Bouwmeester, natuurfotograaf

Vijfenzeventig jaar geleden werd bovenop de Holterberg Natuurdiorama Holterberg gebouwd en daarom is het al het hele jaar feest op de Holterberg.

Nederlands

Onderzoeksresultaten korhoen als opstap voor advies

Na twee jaar onderzoek en twee bijplaatsingen, in 2012 en 2013, kan de vinger worden gelegd op de oorzaak van de dramatische achteruitgang van de Sallandse korhoenders. Op 1 november zijn de onderzoeksresultaten besproken tijdens het korhoensymposium in het Buitencentrum de Sallandse Heuvelrug.

Nederlands

Jubileum Expositie Kees Bos

De Holterberg met zijn natuurmuseum is een begrip: natuur, stilte, weidse vergezichten en de dierenwereld. Vijfenzeventig jaar geleden werd bovenop deze heuvel Natuurdiorama Holterberg gebouwd en daarom is het al het hele jaar feest op de Holterberg.
 

Nederlands

Vrijwillige Schoolgidsen gezocht!

In het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug zijn voor alle groepen van de basisschool leuke programma’s beschikbaar. Staatsbosbeheer, Natuurdiorama Holterberg, Natuurmonumenten,CNME en IVN bieden leerlingen de mogelijkheid op een leuke manier in aanraking te komen met de natuur om hen heen.  Voor de uitvoering hiervan zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden tijdens het veldbezoek in het nationaal park. 

Nederlands

Pagina's