Zeven nieuwe gastheren en -vrouwen Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Op 12 maart ontvingen zeven cursisten van de derde cursus ‘gastheerschap’ van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug een certificaat ‘gastheer’ uitgereikt uit handen van wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn. De uitreiking vond plaats in het vernieuwde Buitencentrum te Nijverdal. Voorzitter Kees Oomen van het Overlegorgaan van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug benadrukte in zijn toespraak het belang van de samenwerking tussen ondernemers, natuurbeschermingsinstanties en het nationaal park in het bijzonder.

Nederlands

Provincie bekostigt juridische verplichtingen 2013

Het rijk heeft de instandhouding van de nationale parken per 2011 beëindigd.
In 2011 en 2012 heeft de provincie Overijssel de harde juridische verplichtingen van de beide Overijsselse parken 'Weerribben – Wieden' en 'De Sallandse Heuvelrug' bekostigd.
Gedeputeerde Staten hebben besloten dit ook te doen voor het jaar 2013, zodat de beide parken op basisniveau kunnen blijven functioneren.

Nederlands

Nijverdalsebergweg tijdelijk afgesloten

Het Project Paarse Poort is in volle gang. De verbouwing en uitbreiding van het Buitencentrum van Staatsbosbeheer vorderen gestaag. Ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht, zodat beide onderdelen elkaar versterken. Het entreegebied wordt de poort naar het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit gebeurt door het gebied anders in te richten. Hiervoor moet de weg tijdelijk worden afgesloten. De entree wordt een pleisterplaats en een recreatieve uitvalsbasis voor de vele soorten gebruikers, zoals wandelaars en fietsers.

Nederlands

Europarc bestaat veertig jaar

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de Europese nationale parken zich hebben verenigd in de Europarc federatie. Alle Nederlandse nationale parken, dus ook Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, zijn sinds een paar jaar lid van Europarc.

Nederlands

Toekomstvisie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Op 10 januari  heeft een delegatie van het Overlegorgaan van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug haar toekomstvisie aangeboden aan gedeputeerde mevrouw Hester Maij van de provincie Overijssel.  Nu het Rijk de Nationale Parken niet langer een rijkstaak vindt, hebben partijen uit het gebied zich beraden over de toekomst van het Nationaal Park.

Nederlands

Pagina's