Nijverdalsebergweg tijdelijk afgesloten

Het Project Paarse Poort is in volle gang. De verbouwing en uitbreiding van het Buitencentrum van Staatsbosbeheer vorderen gestaag. Ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht, zodat beide onderdelen elkaar versterken. Het entreegebied wordt de poort naar het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit gebeurt door het gebied anders in te richten. Hiervoor moet de weg tijdelijk worden afgesloten. De entree wordt een pleisterplaats en een recreatieve uitvalsbasis voor de vele soorten gebruikers, zoals wandelaars en fietsers.

Nederlands

Europarc bestaat veertig jaar

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de Europese nationale parken zich hebben verenigd in de Europarc federatie. Alle Nederlandse nationale parken, dus ook Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, zijn sinds een paar jaar lid van Europarc.

Nederlands

Toekomstvisie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Op 10 januari  heeft een delegatie van het Overlegorgaan van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug haar toekomstvisie aangeboden aan gedeputeerde mevrouw Hester Maij van de provincie Overijssel.  Nu het Rijk de Nationale Parken niet langer een rijkstaak vindt, hebben partijen uit het gebied zich beraden over de toekomst van het Nationaal Park.

Nederlands

Pagina's