Organisatie

Nationaal Park nieuwe stijl

Per 1 januari 2015 is de organisatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 'anders'. De provincie Overijssel heeft de verantwoordleijkheid voor de nationale parken overgedragen aan de gemeenten. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid hoe de organisatie er uit gaat zien. Het programma communicatie en educatie loopt onverminderd door.