Organisatie

Overlegorgaan


Een nationaal park is geen rechtspersoon, dat wil zeggen: geen vereniging, stichting of bedrijf. Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug wordt gedragen door organisaties die een afvaardiging hebben in het Overlegorgaan. In het Overlegorgaan worden beleidszaken besproken en afspraken gemaakt voor besteding van financiële middelen. In die zin fungeert het Overlegorgaan als een soort bestuur. Voor de uitvoering zijn de verschillende deelnemende organisaties zelf verantwoordelijk.
  

Het secretariaat van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is gevestigd bij de provincie Overijssel:Postbus 10078 8000 GB Zwolle telefoon: (038) 499 8542 
e-mail