Organisatie

Nationaal Park nieuwe stijl

Per 1 januari 2015 wordt de organsiatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 'anders'. De provincie Overijssel heeft de verantwoordleijkheid voor de nationale parken overgedragen aan de gemeenten. Op dit moment is nog geen duidelijkhed hoe de organisatie er uit gaat zien. Het programma communicatie en educatie loopt onvermdinderd door.