Organisatie

Nationaal Park nieuwe stijl

Per 1 januari 2015 is de organisatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 'anders'. De provincie Overijssel heeft de verantwoordleijkheid voor de nationale parken overgedragen aan de gemeenten. Inmiddels is een kernteam gevormd en zijn de beide gemeenten aan de slag om hun ambitie t.a.v. het Nationaal Park te verwoorden. Het programma communicatie en educatie loopt onverminderd door.