Samen het landschap van de toekomst creëren
Documenten

Onder de werktitel ‘Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal’ is een beweging, een unieke samenwerking tussen meer dan 18 partners uit het hart van Overijssel op gang gekomen. Van waterbedrijf tot de Land- en Tuinbouworganisatie, van overheid tot natuurpartijen, van landgoederen tot waterbedrijf en waterschap. Samen werken ze in het gebied tussen grofweg Ommen en Diepenheim en Raalte en Wierden, aan het landschap van de toekomst. Een landschap met mooie natuur, een groene en gezonde leefomgeving tot in het hart van de dorpen en steden, topcultuur en -erfgoed, duurzaam toerisme en een gezonde economie met perspectief voor de landbouw. 


Een schitterend gebied met veel meer samenhang dan je op het eerste gezicht zou denken. Het ontstond 150.000 jaar geleden toen een ijsmassa de grond wegduwde en 16 heuvels achterliet. Toen ontstond ook het begin van de rivier de Regge leest hier meer over in de landschapsbiografie.

De afgelopen jaren maakten de betrokken partijen voor hun verkenning een ambitieplan. Dat deden ze in afstemming met ondernemers, vrijwilligers en inwoners.

Het ambitieplan wordt nu uitgevoerd. In de jaarevaluatie vind je het werk dat het afgelopen jaar is verzet. Met de resultaten en vervolgstappen tot aan de evaluatie eind 2023: het einde van de verkenning.

Documenten om te downloaden:


Landschapsbiografie

Korte film over de landschapsbiografie

Ambitieplan, samenvatting

Ambitieplan, volledige document

Jaarevaluatie 2022

Jaarevaluatie 2021

Onze positie in de verkenning

Basis Powerpoint Verhalen en Beelden

NP Logo
Tip je vrienden
Tip