Natuurbeheer en -behoud

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt.

Bekijk de animatie over het heidelandschap

Provincie Overijssel heeft een hele mooie animatie gemaakt over het heidelandschap. Hoe de natuur hersteld wordt om de biodiversiteit te vergroten en daarmee kwetsbare planten-en diersoorten te kunnen beschermen.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer geeft de bezoeker de ruimte. Het terrein van Staatsbosbeheer in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is een verrassend mooi gebied. Je vind er stille heidevelden, mooie bossen en vooral flinke heuvels. Een ideaal fiets- en wandelgebied. Bij sneeuw worden zelfs langlaufroutes uitgezet. Wie er heen gaat, begrijpt waarom. Het golvende landschap lijkt ervoor gemaakt. Het is flink klimmen en dalen voor wandelaars. Maar weidse vergezichten zijn de beloning. Op stille, mistige dagen heeft het landschap iets geheimzinnigs. Sagen en legenden houden de mysteries van Salland levend.

Natuurgeheim van Staatsbosbeheer: Twilhaar

"Tussen de natuurgebieden tref je verrassende plekken zoals Twilhaar. een heel oud stukje landbouwgebied midden in de natuur. Er staat nog een schaapskooi, een oud boerderijtje en een werkschuur. Er liggen weilanden omzoomd met bomen. Daar grazen schapen. Het mooist is het uitzicht vanaf de schaapskooi. Zo’n plek als deze ademt een historische sfeer."

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten beheert ca. 350 natuurgebieden in Nederland. Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie daadwerkelijk veilig door gebieden aan te kopen en op professionele wijze te beheren. In samenwerking met vele anderen werkt de vereniging aan uitbreiding van het bestaande areaal natuur. De waarde hiervan wordt zoveel mogelijk uitgedragen. Natuur- en landschapsbescherming is cruciaal voor het leefbaar houden van Nederland.

Alleen samen met de leden kan de vereniging deze doelstelling behalen. Daarbij biedt de vereniging mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap, en bouwt ze onvermoeibaar aan publieke bewustwording en draagvlak voor de natuur.

Natuurmonumenten vergrootte de heidevelden om de korhoenders meer leefruimte te geven. De heide wordt regelmatig geplagd om verjonging te stimuleren en variatie te creëren. De gevarieerde heide is een goede omgeving voor insecten, die weer gegeten worden door de korhoenkuikens. Ook de zeldzame nachtzwaluw, een grondbroeder, profiteert van de uitbreiding van de heide. Dit deel van het gebied is het mooist in augustus en september, als de struikheide in bloei staat.

Natuurgeheim van Natuurmonumenten: Sprengenberg

"In het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug ligt de Sprengenberg dat voor een groot deel in eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. De Sprengenberg is een uitgestrekt natuurgebied met naaldbos, heide en akkers. Schotse hooglanders zorgen voor het behoud van een gevarieerde vegetatie in het zuidwesten van de Sprengenberg. Stichting Huis Bergh is eigenaar van het gebied rond het landhuis."

Op deze kaart zijn de eigendommen en beheergebieden van de natuurorganisaties weergegeven.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip