Boetelerveld

Het Boetelerveld is een oase van rust middenin een landbouwgebied. Vanwege de stilte en de bijzondere planten en dieren die er leven, is het Boetelerveld een must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!

Het Boetelerveld is een natuurgebied dat bij het buurtschap Boetele in de gemeente Raalte ligt. Het natuurterrein is 170 hectare groot. Het gebied hoorde vroeger bij de havezate Schoonheten en zou in 1953 ontgonnen worden. Na de watersnoodramp in Zeeland werden echter alle beschikbare middelen daar ingezet. Er waren geen machines en mankracht meer over om het Boetelerveld te ontginnen. Daarom is dit unieke stukje natte heide bewaard gebleven.

Het Boetelerveld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Het Boetelerveld is mede zo bijzonder om de klokjesgentiaan die hier groeit en vanwege de kamsalamander. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere natuurpareltjes.

Buitengewoon Bijzonder Boetelerveld

Het Boetelerveld is een prachtig en afwisselend gebied dat bekend staat om haar rust en natuurlijke waarde. Door het leem dat hier in de grond zit, zijn er sterke wisselingen in de grondwaterstand. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip