Meedenken

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren natuurherstelmaatregelen uit in opdracht van de Provincie Overijssel. Samen met gebruikers en omwonenden zijn wij in gesprek over de exacte inrichting. 

Zunasche Heide

Op de Zunasche Heide ontstaan door de nieuwe inrichting van het gebied ook nieuwe recreatiemogelijkheden. Samen met de buurt bespreken we de wensen en onderzoeken of dit past in de totale inrichting. Op dit moment is Staatsbosbeheer in gesprek met betrokken buren, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Kijk voor meer informatie op ‘maatregelen voor Zuna’.

Helhuizen / onderduikershut

Ook de omgeving van Helhuizen, de parkeerplaats aan de Haarleweg en de Onderduikershut verandert door de maatregelen. De opgave staat vast: het gebied opener maken door het verwijderen van een groot deel van het bos aan deze kant. Maar hoe dit er precies uiziet, vullen wij graag samen met belanghebbenden in.

In een aantal bijeenkomsten en keukentafelgesprekken is met een groep van buren, gebruikers van en belanghebbenden afspraken gemaakt over:

 
  • De parkeerplaats aan de Haarlerweg.
    De groep gaf aan dat zij de parkeerplaats aan de Haarlerweg niet willen verplaatsen, omdat ze vrezen dat er dan vooral geparkeerd wordt langs de weg. De parkeerplaats wordt daarom niet verplaatst. In de rand tussen de parkeerplaats en de akker blijven de oude eiken staan. Ook plaatst Staatsbosbeheer hier een picknicktafel.
  • Buitenste rand van het bosgebied.
    Voor direct-omwonenden verandert het beeld vanaf hun woningen: daar waar nu bos is, is het gebied straks veel opener. Hoewel er een open verbinding moet komen tussen de heide en de omliggende akkers, is het mogelijk enkele bomen te laten staan. Hiermee blijft de open verbinding tussen akker en omliggend land bestaan, maar zal het zicht vanuit het huis anders zijn dan wanneer alle bomen aan deze kant worden verwijderd. Met direct omwonenden worden bomen gemarkeerd die blijven staan.
  • Directe omgeving van de Onderduikershut.
    De Onderduikershut bood in de jaren 1943-1945 een schuilplaats voor onderduikers en aan geallieerde piloten een veilig onderkomen. Natuurlijk blijft deze historische plek bestaan. Wel verandert de directe omgeving door o.a. het kappen van het omliggende bos. Samen met belanghebbenden is nagedacht over hoe we deze bijzondere hut een plek kunnen geven in de nieuwe inrichting, bijvoorbeeld door een deel van het bos rondom de hut te laten staan en een pad naar de Onderduikershut aan te leggen. 

Alle afspraken ziet u terug in een tekening van de toekomstige inrichting

Gevolgen voor recreatieve routes Sallandse Heuvelrug.
We willen graag met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden de recreatieve routes op de Sallandse Heuvelrug onder de loep nemen. Op een aantal plekken verandert de beleving van het gebied door de ingrepen, bijvoorbeeld daar waar bos wordt vervangen door heide. Graag kijken wij samen met gebruikers van het gebied hoe wij die beleving kunnen versterken, bijvoorbeeld door routes op een aantal plekken te verleggen of recreatieve voorzieningen toe te voegen. Op 14 juni is in een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van verschillende gebruikersgroepen, omwonenden en belanghebbenden gesproken over hun ideeën voor de toekomstige inrichting. Deze input gebruikten wij om tot een voorstel te komen. Op donderdag 18 oktober is dit voorstel voorgelegd aan de groep. Op dit moment verwerken we nog een aantal suggesties en opmerkingen. Binnenkort delen wij het resultaat hier. 

Deel online uw mening!

U kunt ook via het online platform ‘Echt Salland’ meedenken over de gehele Sallandse Heuvelrug. Wie zich aanmeldt voor het online panel van Echt Salland, ontvangt elke maand een enquête over een bepaald onderwerp. Na iedere enquête volgt een terugkoppeling van de resultaten. En dat niet alleen. Er wordt ook direct aangekondigd wat er wordt gedaan met die resultaten. Daar zit de kracht van Echt Salland.
 
Denkt u graag met ons mee? Kijk dan op www.echtsalland.nl Bekijk hier het introductiefilmpje met  de boswachters Ine en Kees Jan: