Meedenken

Zoals u onder ‘de aanleiding’  kunt lezen, staat het uitvoeren van dit pakket aan maatregelen vast. Dit voeren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten uit in opdracht van de Provincie Overijssel. In twee gebieden willen de partijen graag samen met gebruikers en omwonenden in gesprek over de exacte inrichting. 

Zunasche Heide

Op de Zunasche Heide ontstaan door de nieuwe inrichting van het gebied nieuwe recreatiemogelijkheden. Als de schop toch in de grond gaat, kijken de samenwerkende partners graag met de buurt naar de omgeving als geheel, in al haar facetten. Als er mogelijkheden zijn om andere wensen voor de samenleving ook te realiseren, dan doen we dat waar kan en past in de totale inrichting. Op dit moment is Staatsbosbeheer in gesprek met betrokken omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Kijk voor meer informatie op ‘maatregelen voor Zuna’.

Helhuizen / onderduikershut

Ook de omgeving van Helhuizen, de parkeerplaats aan de Haarleweg en de Onderduikershut verandert door de maatregelen. Onze opgave staat vast: het gebied opener maken door het verwijderen van een groot deel van het bos aan deze kant. Maar hoe dit er precies uitziet staat nog niet vast. Dat vullen wij graag samen met belanghebbenden in.

In een aantal bijeenkomsten en keukentafelgesprekken is met een groep van omwonenden, gebruikers van en belanghebbenden een aantal afspraken gemaakt over een aantal onderdelen:

 
 • De parkeerplaats aan de Haarlerweg.
  De groep gaf aan dat zij de parkeerplaats aan de Haarlerweg niet willen verplaatsen, omdat ze vrezen dat er dan vooral geparkeerd wordt langs de weg. De parkeerplaats blijft daarom op de huidige plek bestaan. In de rand tussen de parkeerplaats en de akker blijven de oude eiken staan. Ook plaatst Staatsbosbeheer hier een picknicktafel.
 • Buitenste rand van het bosgebied.
  Voor direct-omwonenden verandert het beeld vanaf hun woningen: daar waar nu bos is, is het gebied straks veel opener. Hoewel er een open verbinding moet komen tussen de heide en de omliggende akkers, is het mogelijk enkele bomen te laten staan. Hiermee blijft de open verbinding tussen akker en omliggend land bestaan, maar zal het zicht vanuit het huis anders zijn dan wanneer alle bomen aan deze kant worden verwijderd. Met direct omwonenden worden bomen gemarkeerd die blijven staan.
 • Directe omgeving van de Onderduikershut.
  De Onderduikershut bood in de jaren 1943-1945 een schuilplaats voor onderduikers en aan geallieerde piloten een veilig onderkomen. Natuurlijk blijft deze historische plek bestaan. Wel verandert de directe omgeving door o.a. het kappen van het omliggende bos. Samen met belanghebbenden zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoe deze bijzondere plek een bijzondere plek blijft en recht doet aan de historie. Binnenkort volgt een terugkoppeling van de afspraken.
 • Gevolgen voor recreatieve routes Sallandse Heuvelrug. 
  We willen graag met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden de recreatieve routes op de Sallandse Heuvelrug onder de loep nemen. Op een aantal plekken verandert de beleving van het gebied door de ingrepen, bijvoorbeeld daar waar bos wordt vervangen door heide. Graag kijken wij samen met gebruikers van het gebied hoe wij die beleving kunnen versterken, bijvoorbeeld door routes op een aantal plekken te verleggen of recreatieve voorzieningen toe te voegen. Wij organiseren nog voor de zomer een bijeenkomst waarin we dit met een brede vertegenwoordiging willen bespreken. Wilt u tegen die tijd een uitnodiging ontvangen? Meldt u alvast aan door een e-mail te sturen naar sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl

Deel online je mening!

U kunt ook via het online platform ‘Echt Salland’ meedenken over de gehele Sallandse Heuvelrug. Wie zich aanmeldt voor het online panel van Echt Salland, ontvangt elke maand een enquête over een bepaald onderwerp. Na iedere enquête volgt een terugkoppeling van de resultaten. En dat niet alleen. Er wordt ook direct aangekondigd wat er wordt gedaan met die resultaten. Daar zit de kracht van Echt Salland.
 
Denkt u graag met ons mee? Kijk dan op www.echtsalland.nl Bekijk hier het introductiefilmpje met  de boswachters Ine en Kees Jan: