Vragen en contact

Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op:

Staatsbosbeheer
Boswachter Ine Nijveld
E-mail: sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 0653283104

Natuurmonumenten
Boswachter Jos Schouten
E-mail: Salland@natuurmonumenten.nl
Telefoonnummer: 06-54295249

Op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief van het nationaal park. Het laatste nieuws over de Sallandse Heuvelrug ontvangt u dan automatisch in uw mailbox.

Volg de boswachters op via het boswachtersblog. En op twitter  @boswachterIne.

Veel gestelde vragen: Boswachter Ine geeft antwoord:

Informatiewandelingen

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten om u verder te informeren. Hieronder ziet u de eerstvolgende informatiemomenten:

Zaterdag 8 september (14.00 - 16.00 uur): Fietsexcursie ‘natte’ projecten De Sprengenberg

De boswachter van Natuurmonumenten neemt u mee over De Sprengenberg naar plekken waar u normaal met de fiets niet komt. U hoort over ‘natte’ natuurontwikkelingsprojecten die we dit najaar gaan uitvoeren:
- We bekijken een poel, die we gaan verbeteren voor kamsalamanders
- We komen langs de voor de buurt bekende Eendenplas, waarvan de oever geplagd wordt
- We stoppen even bij een tijdelijke akker op de heide: een voedertafel XXL voor vogels en insecten
- En we eindigen bij het – zeer bijzondere – Hellinghoogveen, die we zeer minutieus gaan herstellen

Start bij Erve De Pas, Molenweg 2 in Haarle. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar salland@natuurmonumenten.nl

Zondag 7 oktober (11.00 - 15.00 uur): Ontmoet boswachter & schaapskudde op De Sprengenberg

Boswachters van Natuurmonumenten staan die dag langs de Bergweg om tekst en uitleg te geven over schapenbegrazing en de mooie effecten ervan op natuur. Heb je wat langer de tijd, loop dan even met ze mee en zie wat beheeringrepen als heidebranden en tijdelijke akker als effecten hebben voor het leven op de heide.

Locatie: langs de Bergweg, helaas kunnen we nu nog niet zeker zeggen waar de kudde dan precies is.