S(up)port for Nature

Natuurbeschermen door te sporten. Dat gebeurt automatisch als je meedoet aan een evenement in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Sinds 2015 werken de samenwerkende partners met het natuurzorgsysteem ‘S(up)port for Nature’. Deelnemers aan (sport)evenementen dragen bovenop het reguliere inschrijvingsgeld, één euro bij aan behoud van de natuur.


De stichting “Samen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug" zorgt ervoor dat dit geld terugvloeit naar de Sallandse Heuvelrug. De opbrengst wordt besteed aan projecten die de natuur en de beleving van De Sallandse Heuvelrug versterken. Zo werden in 2016 speciale struin-rolstoelen aangeschaft om ook minder-validen de berg te laten beleven, werd een vlindercorridor gerealiseerd en werd er een educatie-programma voor scholen opgezet door Centrum Natuur-en Milieu Educatie.
Het natuurzorgsysteem ‘S(up)port for Nature’ is ingericht op het natuurvriendelijk (blijven) organiseren van evenementen, er ontstaat meer eenduidigheid, de kans op toestemming wordt vergroot (er is immers ruim aandacht voor het voorkomen van schade of overlast) en er komt meer uniformiteit (welke condities en richtlijnen gelden er).
 

Lees de uitgebreide folder met achtergrondinformatie over S(up)ort for Nature>>> (pdf 2 mB)

Het aanvraagformuliers met toelichting is eveneens te downloaden>>>

Op onderstaande kaart zijn de eigendommen en beheergebieden van de natuurorganisaties weergegeven
Deze kaart is ook te downloaden (6 MB)>>>

Begrenzingenkaart N2000>>>