Bergen vol natuur
Filmtip: de Sahara stuift, hoera!
1 min
698 x gelezen

Stuifzand en heide, zoals in het Vecht- en Beneden Reggegebied, zijn zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen zoals jeneverbes- en sleedoornstruweel, korstmossen, kleine bevernel, vechtanjer, nachtzwaluw, boomleeuwerik, raaf en grauwe klauwier.

Bekijk de video

Systeemherstel

Precies een jaar geleden ging de schop in de grond in het stuifzandgebied de Sahara in Ommen. Er is hard gewerkt om het ecosysteem te versterken. Op de rand van zand en bos groeien weer bijzondere korstmossen zoals ijslandsmos, rendiermos en rode heidelucifer. En wist u dat nergens anders in Nederland dan alleen hier de stronkmier voorkomt? Het zand in de Sahara kan weer stuiven waardoor kwetsbare planten en dieren weer de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. We maakten er dit avonturenfilmpje over, geregisseerd door heide, buntgras en solitaire dennenbomen.

Samen sterker met de kracht van de natuur

Mede dankzij de samenwerking met buren, ondernemers en andere relaties en organisaties is de natuur in de Sahara weerbaarder tegen de effecten van stikstofuitstoot. Het belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

NP Logo
Tip je vrienden
Tip