Nieuws
Voortgang herstel heidelandschap

Op de Sallandse Heuvelrug werken Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen aan het herstel van het heidelandschap. Graag delen wij met u wat er op dit moment in het gebied gebeurt en wat u de komende weken kunt verwachten.

Er is veel aandacht voor de Nederlandse bossen de laatste tijd. Terecht, want bos is belangrijk in het klimaatvraagstuk en voor de biodiversiteit in Nederland én bos is een van de hoogst gewaardeerde landschappen. Mensen houden nu eenmaal van bomen.

In de Nederlandse natuur hebben we twee grote uitdagingen: het versterken van de biodiversiteit (zorgen dat planten- en diersoorten niet nog verder achteruitgaan en kunnen ontwikkelen) en het klimaat (zo veel mogelijk CO 2 vastleggen, onder andere in bossen). Op heel veel plekken gaan die twee goed samen. Op andere plekken botsen ze. Want alleen maar bos is niet overal de beste oplossing, zoals op de Sallandse Heuvelrug. Van het totale oppervlak van 5300 hectare is 1300 hectare heide en 4000 hectare bos. Voor de biodiversiteit zou het goed zijn bij de omgeving Helhuizen een verbinding te maken met het omliggende (landbouw)gebied. Daarvoor is het nodig 150 hectare bomen te kappen om heide te laten ontwikkelen. Dat is wat anders dan dat al het bos zou verdwijnen zoals in de media wordt geïnsinueerd. Inmiddels is 60 hectare in de omgeving van de Paltheweg gerealiseerd waardoor een verbindingszone is ontstaan met de voedselrijkere gronden.

Urgent

Natuurherstel ten behoeve van biodiversiteit is nodig maar wel in balans met het klimaat. Daarom benutten we deze periode van het broedseizoen om het belang van biodiversiteit en klimaat goed af te wegen. Want beide zijn belangrijk. Dat doen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen met de provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Ondertussen gaan herstelwerkzaamheden door want het werken aan biodiversiteit en een gezond natuurgebied blijft onverminderd urgent.

Werk in uitvoering

We gaan binnenkort:

  het herstel van het Hellinghoogveen afronden.
 •  bloemrijke akkers aanleggen voor voedsel voor insecten, vogels en ander dieren. In totaal circa 6 hectare.
  
 •  kleinschalig heide plaggen (om onder andere de jeneverbes de ruimte te geven).
  
 •  kleinschalig chopperen (dat is minder diep dan plaggen waarbij de organische laag en daarmee nutriënten in de bodem blijven) om zo meer variatie in de heide te krijgen.
  
 •  meer dan 50 zandplekken maken voor reptielen en insecten verspreid over het hele gebied.
  
 •  in overleg met de provincie gaan we verder met steenmeel strooien (om verzuring tegen te gaan.)
  
 • Realisatie

  In de omgeving van de Paltheweg is een verbinding gemaakt met het omliggende gebied. De bomen zijn verwijderd en de heide kan zich hier gaan ontwikkelen. De meeste houtstapels zijn opgehaald en in het najaar worden de hopen met takken en toppen versnipperd. Op een deel van de Sallandse Heuvelrug is steenmeel uitgestrooid om verzuring tegen te gaan. En tijdens de vorstperiode is een deel van de heide gebrand om zo voldoende variatie te houden in hoge, lage, jonge en oude heide. Gevarieerde heide is gezonde heide.

  Schapen aan het werk

  De schaapskudde van Scheperij Salland komt in het voor- en najaar weer op De Sprengenberg grazen. Hun lammetjes verlaten het erf van de familie Nijenhuis begin mei en gaan dan naar de schaapskooi van Natuurmonumenten aan de Paltheweg. En vanaf 1 april tot 1 december is de schaapskudde van herder André Kuhn weer te vinden op de heide. Iedere woensdag en zaterdag kan je een deel van de kudde ontmoeten bij de Schaapkooi Twilhaar van Staatsbosbeheer.

  Vragen, zorgen of aandachtspunten?

  Heeft u aandachtspunten of vragen? We praten u graag bij. Neemt u gerust contact op met de boswachter:

  Boswachter Ine Nijveld: of 06 532 831 04

  Boswachter Jos Schouten: of 06 542 952 49

  Kijk ook voor meer informatie op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel

  NP Logo
  Tip je vrienden
  Tip