Nieuws
Start uitvoering natuurherstelwerkzaamheden Zunasche Heide

Vanaf 19 februari wordt er gewerkt aan natuurherstel op de Zunasche Heide. Zunasche Heide is een onderdeel van de aanpak om de natuur in het Natura-2000 gebied Sallandse Heuvelrug te beschermen en te versterken. Staatsbosbeheer voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Overijssel.

Tot en met het voorjaar van 2021 is de aannemer op verschillende momenten met machines in en om het gebied zien. Er zijn afspraken gemaakt om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.

Om de soortenrijkdom van de Sallandse Heuvelrug en de Zunasche Heide te versterken wordt de verbinding tussen de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug en de lager gelegen Zunasche Heide hersteld. Het hoge, droge gedeelte gaat geleidelijk over in een laag en natter, open gebied. Daarmee komt er voor kwetsbare vogelsoorten, zoals de wulp, het korhoen en de grutto, een voedselrijk en veilig gebied om te eten en te broeden. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op de LIgtenbergerweg te verbeteren.

De projectleider van Staatsbosbeheer en de aannemer houden twee keer per maand inloopspreekuur in buurthuis ’t Hexel in Nijverdal. Heeft u vragen over dit project, de planning of de werkzaamheden? Loop dan gerust binnen of neem contact op met Jacob Heitman (ja.heitman@staatsbosbeheer.nl). Kijk hier voor data en tijden van de spreekuren

NP Logo
Tip je vrienden
Tip