Nieuws
Mountainbikers maken ommetje voor zandhagedis

Vanaf maandag 30 maart 2020 wordt een deel van de blauwe MTB-route Sallandse Heuvelrug nabij de singletrack langs het Hazenpad en de Grensweg in Holten afgesloten. Dit is nodig om de zandhagedis te beschermen, die daar veel voorkomt. De route wordt omgeleid via de Plaggenweg en de Haarlerweg. Ter plaatse wordt de omleiding aangegeven met de bekende blauwe MTB-route bordjes. De omleiding duurt tot ten minste 1 oktober a.s.

Zandhagedis zet eitjes af op rul zand

De single-tracks van MTB-routes (de smalle paadjes van de route) zijn op sommige plekken rul, vanwege de regelmatige betreding van fietsers en de invloed van de zon op die delen van de route. Juist op die plekken willen zandhagedissen zich opwarmen of zetten ze hun eitjes af. Dit gebeurt van eind maart t/m eind oktober.

Op de heide van de Sallandse Heuvelrug zijn daarom extra zandplekken gemaakt. Daarmee is het leefgebied uitgebreid. Niet alleen voor de zandhagedis maar ook veel insecten genieten hier van. Door de extra zandplekken hopen we dat er minder zandhagedissen de MTB-routes opzoeken en er minder overreden worden.

Beschermde soort

De zandhagedis is een soort die bescherming nodig heeft. Hij staat op de Rode Lijst van reptielen en in een aantal wetten is de soort ook benoemd als beschermde soort. De Sallandse Heuvelrug is één van de kerngebieden van de zandhagedis in Nederland. Dat is ook niet zo gek, omdat de soort vooral voorkomt op de hogere zandgronden. Goed herkenbaar op het kaartje zijn de Veluwe, de Utrechtse èn de Sallandse Heuvelrug.

Onderzoek naar doodgereden zandhagedissen & alternatieve routes

Er zijn de laatste jaren veel meldingen van bezoekers en inventarisatie-vrijwilligers geweest over doodgereden reptielen op delen van de MTB-route. Naar aanleiding hiervan heeft Staatsbosbeheer in het voorjaar en de zomer van 2019 ook zelf onderzoek gaan doen op de MTB-routes, maar ook op wandelpaden, fietspaden en verharde wegen. Het onderzoek bevestigt de meldingen. Vooral op de singletrack langs het Hazenpad en de Grensweg bij Holten worden relatief veel zandhagedissen onbewust dood gereden.

Een definitieve afsluiting van dit deel van de blauwe MTB-route en het uitwerken van alternatieve routes is uitvoerig besproken met het Routenetwerk Twente, de Wielerverenigingen in Holten en Haarle en andere belanghebbende partijen. Echter, de alternatieve routes stuiten eveneens op bezwaren. Natuurmonumenten heeft nabij de Sprengenberg onderzoek gedaan om de singeltracks te bekleden met grind of schelpengruis om daarmee de route onaantrekkelijk te maken voor de reptielen. Helaas zonder het gewenste resultaat.

Tijdelijke afsluiting

Een definitieve afsluiting van een deel van de route is wat Staatsbosbeheer betreft niet wenselijk. Het meest logische alternatief is het tijdelijk afsluiten van een deel van de route en de instelling van een tijdelijke omleiding.

MTB’ers zijn ook liefhebber van de natuur en genieten van de natuur waarin ze hun sport beleven. We gaan er vanuit dat de tijdelijke omleiding op sportieve wijze gerespecteerd wordt en dat iedereen zich aan deze tijdelijke zomerroute houdt.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip