Nieuws
Het Reggedal wordt nog aantrekkelijker na herinrichting

Spot je binnenkort (meer) otters of ijsvogels langs de Regge? Door (her)inrichting van het gebied, zoals het toevoegen van nieuwe landschapselementen en het weer zichtbaar maken van bijvoorbeeld een oude es, maar ook door het verwijderen van opslag langs de oevers van de Regge wordt de waarde van het gebied versterkt. De herinrichting zorgt ervoor dat het gebied in de toekomst nog aantrekkelijker wordt voor de planten en dieren die hier leven én voor de bezoekers van het Reggedal!

Foto: IJsvogel, Gonny Sleurink

Eind september is Loon- en grondverzetbedrijf Ten Cate Wierden in opdracht van Landschap Overijssel met de (her)inrichting met de van het Reggedal in de gemeente Wierden. “De herinrichting heeft een positief effect op de biodiversiteit”, benoemt Evert Dijk, terreinbeheerder van de Regge. “Soorten zoals de steenanjer, otter, ijsvogel, oeverzwaluw en de grote gele kwikstaart profiteren hiervan."

Combinatie van rust en beleven

Ook naar de recreatieve beleving van het gebied is gekeken. Het terrein langs de Regge wordt verdeeld in rust- en belevingszones, waarbij de rustzones recreatieluw worden. Door (her)inrichting van het gebied, toevoegingen van nieuwe landschapselementen maar ook door het verwijderen van opslag langs de oevers van de Regge, wordt het Reggedal in de toekomst nog aantrekkelijker voor mens, plant en dier.

Het Reggedal ligt in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Samen met gemeenten andere terreinbeheerders en grondeigenaren, overheden, inwoners en ondernemers werkt Landschap Overijssel aan behoud en ontwikkeling van het landschap en de natuur.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip