Nieuws
Versterking heidelandschap Sallandse Heuvelrug

Werk in uitvoering : start kapwerkzaamheden Hellendoorn. Begin januari 2022 worden langs de Rieslenk, Bonteweg, Holterweg en Paltheweg bomen en struiken verwijderd. De werkzaamheden lopen door tot 1 maart 2022 en worden uitgevoerd door F.M. Verschoor Bosbouw uit Haarle.

Foto: © Ellen van den Doel

Tijdens het werk in uitvoering kan er korte tijd hinder worden ondervonden. Dit wordt duidelijk aangegeven met borden. Als het nodig is om rijplaten te gebruiken om beschadiging aan fietspaden te voorkomen, dan kunnen die (zeker bij slecht weer) gladheid veroorzaken.

De kapwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd voor natuurherstel. Ze maken deel uit van de maatregelen die nodig zijn om het totale heidelandschap van de Sallandse Heuvelrug te versterken. Een meer open landschap biedt meer leefruimte voor bedreigde dier- en plantensoorten die van dit gebied afhankelijk zijn. Niet voor niets is de Sallandse Heuvelrug een van de beschermde gebieden in Europa. Samen werken we aan die bijzonder waardevolle natuur.

Ook zijn de maatregelen nodig voor de veiligheid. Door de droge zomers verkeren een aantal bomen in slechte conditie wat gevaar op kan leveren door vallend hout.

Grove Den

Langs de Paltheweg staan berken en grove dennen die worden gekapt omdat ze veel te lijden hebben gehad van de afgelopen droge zomers. Daardoor verkeren ze in een slechte conditie, wat gevaar oplevert door vallend hout.

Amerikaanse eik

Bij de Rietslenk en de Bonteweg in de directe omgeving van de jeneverbesstruwelen en het open landschap, worden Amerikaanse eiken en berken verwijderd. Langs de bosranden blijven ze staan.

Inheemse zomereik

Direct langs de Holterweg worden struiken en jonge bomen met een diameter van ongeveer 15 tot 20 centimeter verwijderd. Een aantal volwassen solitaire zomereiken in dit gebied blijven behouden.

Hout

De bomen die gekapt worden, krijgen een zo hoogwaardig mogelijke toepassing, zoals voor meubels en vloeren. Takken, toppen en stronken waaruit geen planken gezaagd kunnen worden, worden versnipperd en aangeboden als grondstof voor groene energie. Er is geen hout beschikbaar voor particuliere verkoop.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug

NP Logo
Tip je vrienden
Tip