De boswachter vertelt
Blog van de boswachter Jos Schouten: 'Pas op: overstekende dassen'
Jos Schouten
Geschreven door Jos Schouten
2 min
378 x gelezen

Telefoon. Direct aan het begin van de ochtend, een geagiteerde stem met veel tekst. “Gisteravond laat…Poggenbeltweg…stak ineens over…ben nog teruggereden om te kijken of ik nog iets voor het dier kon doen…opgerold langs de kant van de weg…”

© Natuurmonumenten - Troutje Hollander

Ik krijg er direct een beeld bij: de foto die een kwartier eerder verscheen in de groepsapp. Een das. Zo’n prachtig verstijfd exemplaar. Bek half open, tanden iets ontbloot. En zijn darmen als een sliert worstjes op de weg. De sympathieke automobilist had alle moeite gedaan om mijn telefoonnummer te achterhalen en het ongeval te melden. Hij moest zijn verhaal kwijt, vond het vreselijk.

Oversteken voor het eten

Als ik de locatie opzoek op google maps, blijkt het halverwege De Sprengenberg en het Boetelerveld te zijn. Geen toeval. Dassen bouwen hun burchten op de hoog gelegen delen in het landschap. Waar ze lekker diep gangen kunnen graven zonder in het grondwater terecht te komen. Elke avond gaan ze op pad naar lager gelegen graslanden, waar ze foerageren op regenwurmen, emelten en engerlingen. Vaak moeten ze een weg oversteken om van het droge bos naar de vochtige weilanden te trekken.

Puber verlaten het nest

Het is de tijd van het jaar dat veel puberende dieren, al dan niet vrijwillig, het territorium van hun ouders verlaten en op zoek gaan naar een eigen plekje en een levenspartner. Daarvoor is het van belang dat andere (natuur)gebieden bereikt kunnen worden. Voor veel soorten (insecten, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren) is dat vaak een ‘mission impossible’. Vaak is het tussenliggende landschap totaal ongeschikt voor ze. Of moeten ze vrezen voor de wegen, spoorlijnen en kanalen die ze onderweg tegenkomen. Omdat onze natuurgebieden vaak klein zijn, is het voor veel soorten van levensbelang dat ze met elkaar verbonden zijn. Daar is al iets aan gedaan, maar er is ook nog een wereld te winnen.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Jos Schouten
Jos Schouten
Geschreven doorJos Schouten

Jos is boswachter bij Natuurmonumenten tussen IJssel en Regge. Op het Nationaal Park weet hij de mooiste plekjes te vinden.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip