De boswachter vertelt
Boswachter Kees Jan Westra: "Broeden over ‘het’ broedseizoen"
Kees Jan  Westra
Geschreven door Kees Jan Westra
2 min
1601 x gelezen

De datum van 15 maart is genaderd. Het is de dag dat ‘het’ broedseizoen’ begon. Grote werkzaamheden in de natuur komen op een lager pitje te staan, er worden delen van wandelpaden op de Sallandse Heuvelrug afgesloten om vogels, reptielen en andere fauna rust te gunnen.

Natuurlijk houdt de natuur zich niet aan deze datum. We hebben de afgelopen weken kunnen merken dat door de zachte winter de natuur iets voor loopt. Daarom besloten onze collega’s van Natuurmonumenten vorige week een aantal paden op de Sprengenberg eerder af te sluiten. Het nieuws verspreidde zich razendsnel en zelfs de NOS maakte er melding van op haar website.

Bij werkzaamheden in de natuur doen we altijd een flora- en faunacheck. We kijken eerst of we met de werkzaamheden geen verstoring veroorzaken aan vogelnesten, dassenburchten, mierennesten e.d. In het broedseizoen monitoren we ’s ochtends vroeg de plaatsen op aanwezigheid van vogels en hun territorium. Juist om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. In principe werken we buiten de gebieden waar genesteld wordt maar soms is het nodig. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijk hangende takken uit bomen gezaagd moeten worden.

Het ontbreken van echte winters en de vroegere intrede van de lente doet de vraag rijzen of de datum van 15 maart wel een heilige datum moet blijven. Natuurlijk moeten werkzaamheden in de natuur gepland worden en dan is het fijn wanneer je een richtdatum hebt waarop deze werkzaamheden afgerond moeten zijn. Ook voor u als wandelaar is het prettig te weten wanneer bepaalde paden in het vaste wandelrondje gemeden moeten worden.

De Gedragscode natuurbeheer, in 2016 vastgesteld door de VNBE (Vereniging van Bos en Natuureigenaren), loopt volgend jaar ten einde en zal dan opnieuw worden vastgesteld. De Gedragscode natuurbeheer is geen wet, maar een op de wet gebaseerd hulpmiddel voor natuurbeheerders. Er is in deze gedragscode geen standaardperiode voor het broedseizoen benoemd. Vaak wordt de datum van 15 maart als start van het broedseizoen aangehouden. Ook door ons.

De tijd èn de omstandigheden in de natuur leren ons wanneer het broedseizoen echt begint. De start is niet in een datum te vangen.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Kees Jan  Westra
Kees Jan  Westra
Geschreven doorKees Jan Westra

Kees Jan Westra is boswachter van Staatsbosbeheer voor het gebied Salland. Hij neemt je graag mee in zijn dagelijkse bezigheden.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip