Route-tips
Vensterbaankiesroutes
3 min
4786 x gelezen

Op een ‘Vensterbaankies’ route staan zitbanken strategisch opgesteld, ze bieden je tijdens een rustpauze een prachtig zicht op de omgeving. Je kijkt als het ware door een venster op de omringende natuur en landschappen. Geniet via deze 5 vensterbaankiesroutes van het nieuwe natuurgebied de Velderberg met de meanderende Regge.

Startpunt van de routes

omschrijving
omschrijving

Start bij de vistrap bij de stuw in Hancate aan de Hancateweg Oost, Hellendoorn. Tussen de huisnummers 7 en 9 vind je dichtbij de stuw en de vistrappen een kleine parkeerplaats. Vanaf hier starten de 5 Vensterbaankiesroutes.

Routes door diverse buurtschappen
De buurtschappen waar de routes liggen, Egede, Hancate, Marle, Eelen en Rhaan, zijn rijk aan historie, natuur, cultuur en noaberschap. Voor zowel de fanatieke wandelaar als de gezelligheidswandelaar zijn de routes erg geschikt. Langs de routes vind je namelijk verschillende bankjes waar je heerlijk rustig kunt genieten van het prachtige coulisselandschap. Je kijkt als het ware door een ‘venster’. Wist je dat ‘venster’n’ een uitdrukking in het Twents-Sallands dialect is voor voortbewegen.

In 2005 zijn de eerste routes van de ‘vensterbaankiesroutes’ uitgezet door 3 boerinnen uit de buurtschap Egede. In 2022 heeft de nieuwe generatie boerinnen de routes uitgebreid tot in totaal 5 routes. De routes brengen je op plekken waar je normaalgesproken alleen maar van kunt dromen. Onderweg kom je cultuurrijke historische borden tegen met verhalen uit de omgeving. Ook zijn er diverse fruitbomen langs de routes geplant. Een ijsvogel, witte reiger of een ree, kun je op de route zomaar spotten. Er is onderweg veel te zien, te horen en soms zelfs te proeven.

Buurtschap Egede
Egede, onderdeel van de gemeente Hellendoorn, ligt 5 km ten noorden van Hellendoorn en grenst in het zuiden aan het Overijssels Kanaal en in het westen aan de Regge. Egede kende vroeger door de ligging aan de Regge een grote bloei in landbouw, transport en visserij. De buurtschap is genoemd naar de voormalige havezate Egede, die voor het eerst werd genoemd in 1382. Er zijn nog enkele bescheiden restanten van deze havezate zichtbaar op een boerenerf. De toegangspoorten staan nu bij het huis Bellinckhof in Almelo.

Nieuw natuurgebied Velderberg
Het eerste omvangrijke Reggeherstelproject was de Velderberg. Bij de Velderberg stroomt sinds de zomer van 2006 weer water door oude Reggearmen die een kleine honderd jaar geleden werden dichtgegooid. Dankzij intensieve samenwerking tussen Waterschap Regge en Dinkel, Natuurmonumenten, provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeenten Hellendoorn en Ommen is hier in 2006 een schitterend project gerealiseerd waarbij water en natuur alle ruimte kregen. Daar waar mogelijk werd de natuurlijke loop van de rivier terug gebracht in het landschap. Doel daarvan is het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. En door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten kalven af en worden steiler, binnenbochten zanden aan en worden licht glooiend. Door al deze maatregelen ontstaat een nieuw soort dynamische natuur. Niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor onze soortenrijkdom!

De Regge

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. De Regge is een rivier om van te genieten!

Lees meer

Terugkeer van de otter en bever
Door alle natuurherstelmaatregelen is hier razendsnel een nieuwe soort natuur ontstaan. Inmiddels zien we allerlei soorten terugkomen, zoals de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook de otter is teruggekeerd en brengt hier al weer jongen groot. Zelfs van de bever zijn knaagsporen gevonden.

De ingrepen hier bij de Velderberg maakten onderdeel uit van een omvangrijk Regge herstelproject waarbij waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Hierdoor krijgt het Reggedal veel nieuwe kansen. Ook andere delen van de Regge zijn inmiddels aangepakt. Recent is bij Hancate nog weer 6,5 ha. heringericht. Doel: extra waterberging, paaiplek voor vissen en geschikt maken voor natuurdoelen.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

NP Logo
Tip je vrienden
Tip