Inspirerende verhalen en leuke tips
Flora & Fauna

Er broeden meer dan 75 soorten vogels in het Nationaal Park. De meest zeldzame zijn roodborsttapuit, raaf, nachtzwaluw en natuurlijk het korhoen. In de oude naaldbossen komen vooral zwarte mees, kuifmees en kruisbek voor en laten roofvogels als wespendief en havik zich zien en horen.


lees meer

NP Logo
Tip je vrienden
Tip