Bergen vol beleving

Een gebied met on-Nederlandse vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. De Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten. In een ver verleden vormden schuivend ijs, smeltwater en stuivend zand het landschap. Ook de mens heeft er zijn sporen nagelaten, waarvan de oudste dateren van vijfduizend jaar geleden.

Adembenemend
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Overal in de wereld zijn nationale parken ingesteld om grote natuurgebieden te beschermen. In Nederland zijn momenteel twintig gebieden aangewezen als nationaal park. Zij vormen de visitekaartjes van de Nederlandse natuur. Natuurbeheer staat voorop, maar de nationale parken richten zich ook op natuurgerichte recreatie, communicatie en educatie en onderzoek. Een deel van de Sallandse Heuvelrug ten zuiden van de N35 is nationaal park. Het heeft deze status gekregen, omdat het een waardevol gebied is en daarom extra bescherming verdient.

Samenwerken
Onze partners

Per 1 januari 2015 is de organisatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug veranderd. De provincie Overijssel heeft de verantwoordelijkheid voor de nationale parken overgedragen aan de gemeenten. Inmiddels is een kernteam gevormd en zijn de beide gemeenten aan de slag om hun ambitie t.a.v. het Nationaal Park te verwoorden. De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt.

Instagram
#sallandseheuvelrug
Naar instagram
NP Logo
Tip je vrienden
Tip