Uit de IJstijd

De Sallandse Heuvelrug is een gewaardeerd natuurgebied. Als je uitzoomt, zie je dat dit gebied nog maar één van de ‘bergen’ is in een gebied vol heuvels en dalen, dorpen, landgoederen, akkers en velden.

150.000 jaar geleden schoof een grote ijsmassa over het gebied en duwde de grond opzij: alsof je je duim in natte klei duwt. Er ontstonden 16 heuvels en na het smelten van het ijs stroomde tussen de heuvels de voorloper van de rivier de Regge. De Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal is een schitterend gebied met veel meer samenhang dan je op het eerste gezicht zou denken. De geschiedenis van dit landschap is nu opgetekend in een landschapsbiografie.

Het verhaal laat je begrijpen wat de samenhang in het landschap is. Het geeft inzicht in waarom zoveel partijen samen het gebied willen behouden en versterken voor komende generaties: de bomenrijen, beken, akkers, houtwallen, heide, heuvels, dorpen en wegen. Ze behoren allemaal tot het landschap dat door de natuur en vooral door de mens is gevormd. De landschapsbiografie neemt je aan de hand van drie tijdsvensters mee door de geschiedenis van de Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal: van de voorlaatste ijstijd tot nu.

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal in cijfers

  • 16 bergen
  • 1 rivier
  • 32 dorpslandschappen
  • 60.000 hectare
  • 140.000 inwoners

Download de landschapsbiografie

Bij de publicatie horen drie overzichtskaarten op A2-formaat met een schaal van 1:80.000: Overzichtskaart bij Tijdsvenster 1: Bergen, zandkopjes, veen en de oudste bewoning (<800 na Chr.)
Overzichtskaart bij Tijdsvenster 2: Middeleeuwse dorpslandschappen (800-1850 na Chr.)
Overzichtskaart bij Tijdsvenster 3: Bebossing en ruilverkaveling in het moderne landschap

We wensen je veel leesplezier en ontdekkingstochten in het landschap!

De krachten bundelen

Maar liefst 18 partijen werken samen om kansen te verzilveren in dit uitgestrekte landschap tussen grofweg Ommen en Diepenheim en Raalte en Wierden. Van gemeenten, terreinbeheerders, boeren en landgoedeigenaren tot overheden, waterschappen, het waterbedrijf en (vrijetijds)ondernemers. Maar ook inwoners en vrijwilligers worden betrokken. De samenwerking valt onder het begrip ‘Nationaal Park Nieuwe Stijl’. Dat betekent dat alle partijen de krachten bundelen en projecten uitvoeren die zowel het landschap, de landbouw, de natuur als de economie in het gebied versterken. Bijvoorbeeld het aanpakken van droogte: schoon en voldoende water voor de boeren, de natuur én ons drinkwater is belangrijk. Dat is alleen in een samenhangend landschap goed aan te pakken en op te lossen. Ook is er in zo’n groot gebied meer te beleven voor bewoners en bezoekers en daar kunnen (vrijetijds)ondernemers ook weer van profiteren.

Aan de slag met de landschapsbiografie

Verschillende mensen zijn erg enthousiast geworden over de landschapsbiografie. Wil jij ook aan de slag met het beleefbaar maken of ben je als aan de slag? Leuk! Neem contact op met Nannyke van As via

NP Logo
Tip je vrienden
Tip