Natuureducatie

Voor het onderwijs zijn verschillende educatieve materialen gemaakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

NIEUW

Op Schoolsafari, natuureducatie in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug biedt voor alle groepen uit het basisonderwijs een uitgebreid en afwisselend pakket aan natuuractiviteiten. Daarom hebben de samenwerkingspartners in het Nationaal Park een educatief aanbod voor samengesteld. Dit aanbod is bedoeld voor het basisonderwijs en biedt voor elke groep (van groep 1 t/m 8) wat wils. Denk aan gps-routes, leskisten en ontdektochten. Het aanbod is specifiek gericht op planten en dieren die in dit gebied voorkomen. Ook de cultuurhistorie komt aan bod. De activiteiten sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Basisonderwijs

  • groep 1 en 2: Speelbosroute van Joep de Eekhoorn (Nijverdal) en speelbosroute van Mies de Specht (Haarle)
  • groep 3 en 4: Joep gaat op reis (Nijverdal)
  • groep 5 en 6: In ontwikkeling ...
  • groep 7 en 8: Speuren naar Palthe (Haarle) en Speurders van Twilhaar (Nijverdal)

Daarnaast zijn er nog heel veel andere leuke lesprogramma's. Zoals Natuurwijs, een lesprogramma van Staatsbosbeheer en de educatiemogelijkheden in Natuurmuseum Holterberg.

Jongeren Advies Bureau

Ook voor het voortgezet onderwijs zijn er mogelijkheden. Bijvoorbeeld het Jongeren Adviesbureau, een landelijk programma van het IVN waarbij leerlingen een onderzoek (op gebied van natuur, recreatie, cultuurhistorie, communicatie, marketing) moeten uitvoeren en hun bevindingen moeten presenteren aan de opdrachtgever/deskundigen. Meer informatie over de lesprogramma's en de mogelijkheden: Linda de Haan, l.m.de.haan@ivn.nl of 06-29538640.

Speurders van Twilhaar

Een GPS ontdektocht naar het verleden.
In groepen gaan de leerlingen op zoek naar informatie over het cultuurhistorisch heel interessante gebied Twilhaar. Met behulp van een gps speuren ze naar letterboxen die in de grond zijn ingegraven. Met een speciale sleutel kan de box geopend worden en kunnen ze aan de slag met vragen en opdrachten. Voorbereiding in de klas: 2 uur. Programma ter plekke: 4 uur. Begeleiding door vrijwillige schoolgidsen.

Geologisch leerpad

De vragen in dit boekje horen bij de panelen, die op verschillende plekken langs het geologisch leerpad staan. De start van dit leerpad is bij het Buitencentrum. Het pad is gemarkeerd met houten paaltjes mety blauwe kop. Door het beantwoorden van de vragen, ontstaat er een beter beeld over het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug. Download het opdrachtenboekje >>> (9Mb)

Met de klas naar de Holterberg

Natuurmuseum Holterberg wordt al jaren door vele scholen bezocht, wij willen je dan ook van harte uitnodigen om samen met de leerlingen ons creatieve en educatieve museum te bezoeken. Voor alle groepen van het basis- en voortgezet onderwijs hebben zijn speciale opdrachten samengesteld. Per seizoen zijn er aanpassingen en vernieuwingen, zowel in het natuurmuseum als in het Leerbos, het bos van Bos van Daantje Das. Lees meer op de site van het museum >>>

NP Logo
Tip je vrienden
Tip