Boris de Mammoet

Voor kinderen uit groep 5 en 6. Locatie: Erve de Pas, Molenweg 2, Haarle

Wat gaan de leerlingen doen?

Tijdens deze excursie maken leerlingen kennis met Boris de Mammoet. In 1996 zijn in de omgeving (Borne) botten gevonden van deze mammoet. De botten vertellen ons iets over de geschiedenis van dit gebied. Mammoetbotten vind je niet zo snel. Maar er zijn wel volop andere sporen te vinden die iets kunnen vertellen over de geschiedenis. Als echte spoorzoekers onderzoeken de leerlingen welke elementen uit het landschap iets vertellen over de periode van zo’n 35.000 jaar geleden dat hier nog mammoeten leefden. Ook vormen zij zich een beeld van de mensen die in dit gebied leefden in de tijd van Boris de Mammoet.

Opdrachten gaan over smelten en stromen, dieren van vroeger en nu, het gebruik maken van natuurlijk materialen, wind, gletsjers, dierensporen, archeologie, stenen, de geschiedenis van de Sallandse Heuvelrug en de kracht van de natuur!

MELD JOUW KLAS OF BSO AAN

Leerdoelen

  • Ervaren hoe water de weg van de minste weerstand kiest, en begrijpen dat daardoor smeltwater geulen in het landschap heeft gevormd.
  • Leren dat water de kracht heeft om materialen mee te nemen, en observeren hoe verschillende materialen afhankelijk van hun vorm en gewicht sneller of minder snel mee stromen.
  • Geschiedenis: Leren over de tijd van neanderthalers, de jagers/verzamelaars en boeren en hoe de mensen vroeger woonden en gebruik maakten van natuurlijke materialen.
  • Een beeld hebben van de dieren die hier vroeger leefden en van de dieren die hier nu leven.
  • Bewust ervaren van wind dat deze kracht ook (natuurlijke) materialen in beweging kan brengen.
  • Begrijpen dat gletsjers voor heuvels hebben gezorgd in het landschap van Nederland.
  • Leren bewust kijken naar de verschillende sporen die dieren achterlaten.
  • Leren dat archeologen mensen zijn die opgravingen doen en dat de voorwerpen die archeologen vinden iets kunnen vertellen over de geschiedenis van die plek.
  • Leren dat er veel verschillende steensoorten zijn, dat de natuur de kracht heeft om deze stenen te verplaatsen en te vervormen en dat stenen iets kunnen vertellen over de geschiedenis van het landschap.

Kosten

Vanwege subsidie vanuit Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kunnen we de kosten voor scholen laag houden. De kosten zijn €25 per boeking per klas. De factuur wordt na de activiteit aan de school toegestuurd vanuit IVN Natuureducatie.

Voor meer informatie over de lesprogramma's en de mogelijkheden stuur een mail naar .

Meld je aan voor de nieuwsbrief Natuureducatie en blijf op de hoogte

NP Logo
Tip je vrienden
Tip