Speurders van Twilhaar

Voor kinderen uit groep 7 en 8. Locatie: Speelweide bij Twilhaar, Paltheweg Nijverdal

Wat gaan de leerlingen doen?

Een GPS ontdektocht naar het verleden. De leerlingen verdiepen zich in de geschiedenis van hun eigen omgeving en de rol die de mens daarin heeft gespeeld. In groepen gaan de leerlingen op zoek naar informatie over het gebied Twilhaar. Met behulp van een gps speuren ze naar letterboxen die in de grond zijn ingegraven. Met een speciale sleutel kan de box geopend worden en kunnen ze aan de slag met vragen en opdrachten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bedreigend zand, eeuwenoude grenzen, de schaapskooi, keuterij en de huidige bewoners.

MELD JOUW KLAS AAN

Voorbereiding

Er zijn geen voorbereidingen nodig voor de leerkracht. Minimaal 2 volwassenen mee (leerkracht/ouder).

Leerdoelen

  • Leren hoe de mensen hier vroeger hebben geleefd en gaan op zoek naar de sporen die daarvan terug te vinden zijn in het landschap.
  • Actieve beleving en daardoor meer verbonden met de historie en de natuur in hun eigen leefomgeving.
  • Leren om informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld: leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • Leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
  • Leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer.

Kosten

Vanwege subsidie vanuit Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kunnen we de kosten voor scholen laag houden. De kosten zijn €25 per boeking per klas. De factuur wordt na de activiteit aan de school toegestuurd vanuit IVN Natuureducatie.

Voor meer informatie over de lesprogramma's en de mogelijkheden stuur een mail naar

Meld je aan voor de nieuwsbrief Natuureducatie en blijf op de hoogte

NP Logo
Tip je vrienden
Tip