Organisatie

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen allerlei partijen, groot en klein. “Samen kun je in het parkgebied, over de gemeentegrenzen heen, oplossingen voor vraagstukken bedenken, gerelateerd aan het toekomstbestendig maken van de regio, die je alleen niet kunt dragen.” Deze integrale opgave vraagt om duurzame samenwerking in het parkgebied.

Samen met de partners worden financiële middelen, communicatie en het vergaren & delen van kennis ingezet voor de aanpak van projecten en de manier van samenwerken. Betrokken partners hebben ieder hun eigen identiteit en belang, maar vinden elkaar in de gemeenschappelijke ambitie en doelen van het Nationale Park.

Betrokken partners (coalitie van ondernemers, organisaties, overheden en bewoners):

 • Gemeente Hof van Twente
 • Gemeente Wierden
 • Gemeente Twenterand
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Rijssen-Holten
 • Gemeentelijke toeristische bureaus
 • Overijssels Particulier Grondbezit
 • IVN Natuureducatie
 • Landschap Overijssel
 • LTO Noord: Salland en West-Twente
 • Marketing Oost
 • Natuurmonumenten
 • Provincie Overijssel
 • Staatsbosbeheer
 • Vitens
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta

De organisatie

 • Breed bestuurlijk overleg waarin de bestuurders plaatsnemen
 • Kernteam waarin een delegatie van de bestuurders plaatsnemen
 • Programmateam waarin de ambtelijke betrokkenen plaatsnemen
 • Werkgroepen al naar gelang de wens en noodzaak. Zo is er een werkgroep Communicatie & Marketing en een werkgroep Educatie & Beleving

Heb je andere vragen, suggesties of opmerkingen?

Laat het ons weten! Mail naar info@sallandseheuvelrug.nl.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip