Stichting Sámen
Stichting Sámen voor NPSH

In het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug bestaat sinds 2015 een stichting die de doelen van het nationaal park steunt. Het is een stichting van en voor het gebied van de Sallandse Heuvelrug. Deze Stichting Sámen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug richt zich op : het verwerven en inzetten van gelden voor behoud en versterken van de kwaliteit van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Dat doet de stichting door uit het fonds bijdrages toe te kennen aan projecten. Elk jaar zijn er twee projectrondes waar iedereen voorstellen kan indienen. Daarvoor moet wel voldaan worden aan een aantal eisen.

Initiatieven en projecten, die leiden tot inkomsten van de Stichting Sàmen voor NPSH worden in gang gezet door: het Kernteam, de natuurbeheerders van het Nationaal Park, de gemeenten en partners zoals de bedrijven/ondernemers die baat hebben bij het Nationaal Park.

Het S(up)port for Nature systeem is zo’n inkomstenbron; het principe komt er kort gezegd op neer dat bezoekers die deelnemen aan evenementen helpen de natuur te beschermen door 1 euro bij te dragen.

Meer info:
- S(up)port for Nature
- Activiteit organiseren
- Bekijk de agenda
- Buitencode

NP Logo
Tip je vrienden
Tip