Stichting Sámen
Stichting Sámen voor NPSH

In het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug bestaat sinds 2015 een stichting die de doelen van het nationaal park steunt. Het is een stichting van en voor het gebied van de Sallandse Heuvelrug. Deze Stichting Sámen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug richt zich op : het verwerven en inzetten van gelden voor behoud en versterken van de kwaliteit van natuur, landschap en cultuurhistorie.

De Stichting Sámen financiert projecten die gaan over natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug en directe omgeving. Er kan een beroep worden gedaan op het fonds om 50% van een project te financieren. Zo is eerder bijgedragen aan een duurzaam watertappunt in Nijverdal, het Voorbijgangerserf in Haarle en het opknappen van de schaapskooi Twilhaar. Op dit moment is het Pinetum op het landgoed Eelerberg aan de buurt.

Indienen projecten

Er is twee keer per jaar een mogelijkheid om projecten in te dienen. Om je te helpen bij de aanvraag heeft de Stichting een format projectplan opgesteld. Met bijbehorend een uitleg over het toetsingskader voor het indienen van een project. Vragen? Stel ze aan

Initiatieven en projecten, die leiden tot inkomsten van de Stichting Sàmen voor NPSH worden in gang gezet door: het Kernteam, de natuurbeheerders van het Nationaal Park, de gemeenten en partners zoals de bedrijven/ondernemers die baat hebben bij het Nationaal Park.

S(up)port for Nature

Het S(up)port for Nature systeem is zo’n inkomstenbron. Deelnemers aan evenementen in de bos- en natuurgebieden van de Sallandse Heuvelrug dragen via Support for Nature (SfN) bij aan behoud van natuur en beleving van het gebied. Het SfN principe houdt in dat iedereen, die meedoet aan een wedstrijd of evenement in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, een kleine bijdrage levert. Met ingang van 1 januari 2017 is dat 1 euro en dat gaat naar het fonds van de Stichting Sámen. De Stichting besteedt deze bijdragen aan projecten die betrekking hebben op natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug en directe omgeving. Ook de randen langs de heuvelrug, het Reggegebied en de Archemer- en Lemelerberg komen in aanmerking om projecten uit te voeren.

Meer info:

NP Logo
Tip je vrienden
Tip