In het Nationaal Park of Reggedal
Activiteiten organiseren

Dat natuur niet gratis is, weten we natuurlijk al lang. Het beheren, beschermen en ontwikkelen van natuur kost geld. Daarom vragen we van georganiseerde activiteiten welke inschrijfgeld vragen, om zijn of haar steentje bij te dragen, zodat iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van de schitterende natuur.

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en het Reggedal worden door meerdere partijen gebruikt om activiteiten te organiseren. Om een evenement of activiteit in natuurgebieden te organiseren, heb je altijd toestemming nodig van de terreinbeheerders of –eigenaren (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, gemeenten, particulieren).

Daarnaast heb je bij evenementen vaak ook een evenementenvergunning van de gemeente nodig. Omdat het aantal aanvragen voor evenementen toeneemt, hebben we voorwaarden en uitgangspunten op papier gezet. Het voorstel is bedoeld om de hoeveelheid en omvang van de activiteiten te reguleren. Dit om de kernwaarden van het gebied te beschermen en vanwege specifieke Natura2000-waarden.

Een activiteit kan afgewezen worden, omdat er in die periode al meerdere activiteiten in het gebied plaatsvinden, in verband met het broedseizoen of omdat de activiteit te belastend is voor het gebied. Zo houden we het voor mens en natuur in evenwicht.

Uitgangspunten

 • • Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel streven naar eenduidigheid in de verlening van toestemming voor evenementen.
 • • Iedere toestemmingverlening is maatwerk.
 • • De routes worden altijd door de terreinbeheerders beoordeeld op basis van ecologische waarden, veiligheid, passend in de recreatieve zonering e.d. De terreinbeheerder kan daarbij routes wijzigen en heeft ook het recht om aanvragen geheel af te wijzen.
 • • Aanvragen voor evenementen/activiteiten moeten ten minste zes weken voor aanvang ingediend worden aangevraagd via dit formulier. Vindt je activiteit eerder plaats, neem dan zo spoedig mogelijk contact op. Er kunnen extra kosten in rekening gebracht worden voor spoedafhandeling (ter beoordeling aan de terreinbeheerders).

Wanneer mag een activiteit plaatsvinden?

 • Activiteiten mogen plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang. Omdat stilte en duisternis kernkwaliteiten van de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal zijn, worden activiteiten in nachtelijke uren alleen bij uitzondering toegestaan en alleen als zij de rust en duisternis niet zodanig verstoren dat dit mogelijk negatief effect heeft op soorten; dit ter beoordeling van de terreinbeheerder. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de terreinbeheerder om uw wensen te bespreken.
 • In het broedseizoen (15 maart – 15 augustus) is er slechts beperkt ruimte voor activiteiten en er worden aan activiteiten in deze periode strengere eisen gesteld. Een activiteit plannen buiten deze periode, heeft de voorkeur. In de hoogtijdagen van het broedseizoen (april – juli) vinden géén nieuwe grote evenementen plaats i.v.m. mogelijke verstoring.
 • Nieuwe evenementen op toeristisch drukke dagen zullen besproken moeten worden met de terreinbeheerders. De terreinbeheerder bekijkt of een activiteit mogelijk is en of er aanvullende voorwaarden gelden.
 • Activiteiten hebben altijd toestemming nodig wanneer er inschrijfgeld gevraagd wordt zij commercieel van aard zijn of een groepsgrootte hebben van 50 personen of meer. Het toegestane aantal deelnemers hangt af van het type evenement. Dit wordt per aanvraag beoordeeld.
 • Activiteiten waarvoor inschrijfgeld wordt gevraagd zijn verplicht een bijdrage te doen van € 1,- per deelnemer aan de Stichting Sàmen voor Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Deze € 1,- wordt door de organiserende partij aan de deelnemers in rekening gebracht bovenop het inschrijfgeld en als zodanig kenbaar gemaakt aan de deelnemers.
 • Voor georganiseerde besloten activiteiten met groepen van minder dan 50 personen waarbij geen financiële bijdrage per deelnemer wordt gevraagd (bijvoorbeeld speurtochten, familiefeestjes of schoolreis) vragen we wel een melding te doen. Zo houden we overzicht van alle activiteiten in onze gebieden, kunnen we organisatoren wijzen op eventuele werkzaamheden of andere activiteiten op dezelfde datum en weten we wie er bij calamiteiten (bijvoorbeeld brand) in het natuurterrein aanwezig zijn. Een vrijwillige bijdrage aan de Stichting Sàmen als blik van betrokkenheid en waardering voor de natuur op de Sallandse Heuvelrug en in het Reggedal wordt zeer op prijs gesteld.

Voorwaarden: waaraan moet een activiteit voldoen?

 • Gebruik alleen paden die bedoeld zijn voor jouw doelgroep, afwijkingen alleen in overleg met de terreinbeheerder.
 • Bij de aanvraag moet de voorgenomen route op kaart of als digitaal bestand worden aangeleverd (het liefst als GPX of KMZ-bestand).
 • Zie je bij het uitzetten van de route slechte plekken in de paden, wil je die dan melden bij de eigenaar (of het loket, liefst met foto). Dat voorkomt discussie achteraf wie het pad moet herstellen.
 • Denk bij het uitzetten van de route al na over mogelijke overlast voor andere bezoekers en probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Houd de paden toegankelijk voor andere bezoekers. Zet dus niks af, tenzij dit voor de veiligheid noodzakelijk is. Geef noodzakelijke afzettingen door bij de aanvraag.
 • Bij evenementen die een negatief effect op de Natura2000 waarden kunnen hebben (dit in eerste instantie ter beoordeling aan de eigenaar/beheerder), wordt aanvullende informatie gevraagd.

Opruimen/achterlaten

 • Laat de route netjes achter. Neem afval mee terug naar huis. De organisator is verantwoordelijk voor herstel van gebruikte paden als die als gevolg van het evenement schade hebben opgelopen.
 • Bewegwijzering plaats je maximaal 24 uur vóór de activiteit en haal je voor zonsondergang op de (laatste) dag van de activiteit weer weg. Permanente markeringen (b.v. verf) of markeringen die schade toebrengen aan beplanting (bijvoorbeeld met spijkers) zijn niet toegestaan. Bewegwijzering bevestig je met elastiek, wasknijpers, touw of tie wraps. Zo voorkom je beschadigingen.

Praktische tips en aandachtspunten voor de organisatie

 • De organisator van het evenement zorgt voor de noodzakelijke verzekeringen tegen eventuele financiële gevolgen van ongevallen verband houdende met, dan wel als gevolg van het evenement. De organisator is verplicht –op aanvraag- de terreinbeheerder, voorafgaand aan het evenement, een afschrift ter hand te stellen van de betreffende polissen.
 • Tenten, kabels, bouwwerken en geluidsinstallaties altijd in overleg met de terreinbeheerder.
 • (controle)posten zijn zoveel mogelijk op de parkeerplaatsen/openbare weg na overleg met de terreinbeheerder.
 • Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen blijven op de parkeerplaats, tenzij via de vergunning schriftelijk toestemming is verleend, bijvoorbeeld voor een bezemwagen. Gemotoriseerde voertuigen zijn sowieso niet toegestaan buiten de (brede) zandwegen.
 • Open vuur is niet toegestaan.

Terreinen waarvoor deze voorwaarden gelden:

 • De Sallandse Heuvelrug (Staatsbosbeheer En Natuurmonumenten)
 • De Hellendoornse Berg (Staatsbosbeheer)
 • De Eelerberg (Staatsbosbeheer)
 • Schuilenburg (Staatsbosbeheer)
 • De Borkeld (Staatsbosbeheer)
 • Het Boetelerveld (Landschap Overijssel)
 • De Luttenberg (Landschap Overijssel)
 • Het Reggedal (Landschap Overijssel)
 • Het Wierdense Veld (Landschap Overijssel)
 • De Lemelerberg (Landschap Overijssel)

Contactpersoon namens terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel)

Boswachter Kees Jan Westra
Propaanstraat 9
7463 PN Rijssen
06 – 23868611
k.westra@staatsbosbeheer.nl

NP Logo
Tip je vrienden
Tip