Nieuws
Onderzoek naar doodgereden reptielen op MTB-routes

Vele mountainbikers maken gebruik van de uitdagende MTB-routes over de Sallandse Heuvelrug. Echter worden er regelmatig reptielen als de zandhagedis en de hazelworm doodgereden.

Provincie Overijssel (bevoegd gezag), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer laten daarom onderzoeken wat het effect is van fietspaden op de populatie reptielen zodat wij hier samen effectief naar kunnen handelen. Uitgangspunt is een goede balans tussen beschermen en ruimte voor recreatief gebruik. We verwachten medio april de eerste resultaten van het onderzoek. Als uit de toetsing blijkt dat er meer nodig is voor gezonde populaties dan nemen wij aanvullende maatregelen in overleg met de MTB-verenigingen en andere betrokkenen.

Tot die tijd nemen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het regulier beheer maatregelen ten behoeve van reptielen. We zorgen dat de heide gevarieerd is. Dat is goed voor alle dieren waaronder reptielen. Struweel en kleinschalig opslag laten we staan, dat houdt reptielen uit de wind en zijn daarmee ideale opwarmplekken wanneer ze uit hun winterslaap komen. Waar wij plaggen en maaien hebben wij oog voor geschikte plekken en creëren waar mogelijk en effectief is, open zandplaatsen: ideale broedplekken voor vrouwtjes-zandhagedissen om hun eitjes af te zetten. En waar nodig worden tijdelijk, in overleg met het Routenetwerk Twente en vertegenwoordigers van de MTB-verenigingen, delen van de MTB-route omgeleid.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip