Organisatie

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen allerlei partijen, groot en klein. “Samen kun je in het parkgebied, over de gemeentegrenzen heen, oplossingen voor vraagstukken bedenken, gerelateerd aan het toekomstbestendig maken van de regio, die je alleen niet kunt dragen.” Deze integrale opgave vraagt om duurzame samenwerking in het parkgebied.

Samen met de partners worden financiële middelen, communicatie en het vergaren & delen van kennis ingezet voor de aanpak van projecten en de manier van samenwerken. Betrokken partners hebben ieder hun eigen identiteit en belang, maar vinden elkaar in de gemeenschappelijke doelen in de Verkenning naar een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Uitspraken dover de positie die de gezamenlijke partijen innemen in deze verkenning staan in dit document.

Betrokken partners (coalitie van ondernemers, organisaties, overheden en bewoners):

 • Gemeente Hof van Twente
 • Gemeente Wierden
 • Gemeente Twenterand
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Rijssen-Holten
 • Gemeentelijke toeristische bureaus
 • HISWA-RECRON
 • IVN Natuureducatie
 • Landschap Overijssel
 • LTO Noord: Salland en West-Twente
 • MarketingOost
 • Natuurmonumenten
 • Overijssels Particulier Grondbezit
 • Provincie Overijssel
 • Staatsbosbeheer
 • Vitens
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Drents-Overijsselse Delta

De organisatie

 • Breed bestuurlijk overleg waarin de bestuurders plaatsnemen
 • Kernteam waarin een delegatie van de bestuurders plaatsnemen
 • Programmateam waarin de ambtelijke betrokkenen plaatsnemen
 • Werkgroepen al naar gelang de wens en noodzaak. Zo is er een werkgroep Communicatie & Marketing en een werkgroep Educatie & Beleving

Heb je andere vragen, suggesties of opmerkingen?

Laat het ons weten! Mail naar info@sallandseheuvelrug.nl.

Neem contact op

Neem contact op

NP Logo
Tip je vrienden
Tip