Nieuws
Inloopmiddagen ontwikkeling Zunasche Heide

De komende jaren gaat Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Overijssel aan de slag met de Zunasche Heide. Op dit moment is een team van Staatsbosbeheer bezig met het verder uitwerken van het inrichtingsplan, dat samen met de omgeving tot stand is gekomen. Elke laatste woensdag van de maand organiseert het team een inloopmiddag in buurthuus ’t Hexel in Nijverdal, waar u kunt binnenlopen met uw vragen. Graag nodigen zij u uit om langs te komen als u daar behoefte aan heeft.

Ontwikkeling Zunasche Heide

Dit gebied maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en het ecosysteem door het teveel aan stikstoffen verstoord. Daarom nemen Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel verschillende maatregelen om de verbinding met de Sallandse Heuvelrug en de bodemkwaliteit te herstellen.

Inloopmiddagen

Het kernteam van Staatsbosbeheer zit elke laatste woensdag van de maand in buurthuus ’t Hexel in Nijverdal voor buren en belangstellenden die willen bijpraten over de ontwikkelingen van de Zunasche Heide. Het is een goede gelegenheid om uw vragen, zorgen en ideeën met ons te delen. Een afspraak maken is niet nodig. U ben van harte welkom!

U kunt op elk gewenst moment binnenlopen tussen 13.00 en 16.00 uur op de volgende data: • Woensdag 30 januari 2019 • Woensdag 27 februari 2019 • Woensdag 27 maart 2019 • Woensdag 24 april 2019 • Woensdag 29 mei 2019 • Woensdag 26 juni 2019

NP Logo
Tip je vrienden
Tip