NIEUWS

Onderhandelingsakkoord tussen rijk en provincies over natuurbeleid - 21.09.2011

Dit is een gezamenlijk persbericht van het kabinet en het IPO De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van verschillende natuurgebieden in Nederland, wordt later voltooid en kleiner van...

Roofvogeltentoonstelling bij Natuurdiorama Holterberg - 20.09.2011

Haviken, arenden en valken behoren tot de mooiste en bekendste vogels. Bij Natuurdiorama Holterberg zijn deze en andere roofvogels tot het eind van dit jaar te bewonderen tijdens een speciale...

Digitale natuurfotografie voor kinderen - 16.09.2011

Op de woensdagen 12 oktober en 2 november wordt in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug voor de tweede maal een workshop natuurfotografie voor de jeugd georganiseerd. Eind november is de...

Aanbevelingen voor betere toegankelijkheid - 15.09.2011

Op verzoek van het Gebruikersplatform van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug heeft het Kenniscentrum Groen en Handicap een scan uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het gebied belemmeringen...

Internationale conferentie: Voordelen voor de natuur en voor mensen - 15.09.2011

300 Europesemilieuexperts ontmoeten elkaar tijdens de jaarlijkse Europarcconferentie in  de Schwabische ALB Biosphere Reserve, DUITSLAND Van21 tot 24 september 2011 komen 300 deskundigen van de...

Koninklijke opening voor Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten - 31.08.2011

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven openen vrijdagochtend 2 september het nieuwe informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats op de...

Inloopbijeenkomst Paarse Poort op 7 september - 24.08.2011

Met het project de Paarse Poort willen Staatsbosbeheer, de gemeente Hellendoorn en het Overlegorgaan Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug de aantrekkelijkheid vergroten van het noordelijke...

Korhoenders gezenderd voor onderzoek - 17.08.2011

Filmverslag RTV-Oost. Op dit moment leven er vier mannetjes en tien vrouwtjes. Het grootste probleem is dat de kuikens die geboren worden niet meer overleven. Alle hoop is nu gericht op een...

Pagina's